redukcjonizm definicja
Co to jest redukcjonizm. Wyjaśnienie stwierdzający, iż wyjaśnienie wszelkich mechanizmów izjawisk.

Czy przydatne?

Co to jest redukcjonizm

Co oznacza REDUKCJONIZM: pogląd filozoficzny stwierdzający, iż wyjaśnienie wszelkich mechanizmów izjawisk złożonych, nie tylko biologicznych, odbywać się powinno po sprowadzeniu ich do mechanizmów prostych albo praw nimi rządzących

Czym jest redukcjonizm znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Regulator:
Słownik operon redukcjonizm.
Co znaczy Ruja:
Słownik etap cyklu płciowego samic kręgowców (Vertebrata). Wczasie r. następuje owulacja, samica toleruje obecność samca idopuszcza do kopulacji izapłodnienia redukcjonizm.
Co znaczy Riketsje:
Słownik pałeczkowate drobnoustroje pasożytnicze (wielkości poniżej 1 mm), zaliczane do bakterii (Schizomycetes). Choroby poprzez nie wywoływane nazywa się riketsjozami, na przykład dur plamisty wywoływany redukcjonizm.
Co znaczy Ryzosfera:
Słownik gleba wbezpośrednim sąsiedztwie korzeni redukcjonizm.
Co znaczy Rodowód:
Słownik umożliwiające określenie stosunków pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi osobnikami; whodowli pomaga wustaleniu czystości rasy. Wmedycynie r. (i znajomość przypadków chorób uprzodków) pozwalają redukcjonizm.
  • Dodano:
  • Autor: