glogera reguła definicja
Co to jest reguła Glogera. Wyjaśnienie zwierzęta zamieszkujące tereny oklimacie ciepłym iwilgotnym.

Czy przydatne?

Co to jest reguła Glogera

Co oznacza REGUŁA GLOGERA: reguła głosząca, iż zwierzęta zamieszkujące tereny oklimacie ciepłym iwilgotnym są ciemniej ubarwione niż zwierzęta zamieszkujące tereny suche ichłodne. Odpowiednikiem ilustrującym r.G. może być ubarwienie pum. Osobniki zamieszkujące dżungle wAmeryce Płd. są ciemniej ubarwione niż pumy zPatagonii iKanady. R.G. została sformułowana poprzez niemieckiego badacza H. Glogera pracującego wXIXw. we Wrocławiu

Czym jest reguła Glogera znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy RNA Informacyjny:
Słownik kwas rybonukleinowy reguła glogera.
Co znaczy Rozgwiazdy:
Słownik Echinodermata) obejmująca 2000 gatunków zwierząt wolno żyjących, zamieszkujących dna mórz. R. mają ciało okształcie gwiazdy, bez wyraźnie wyodrębnionej tarczy centralnej, osymetrii promienistej reguła glogera.
Co znaczy Replikacja DNA:
Słownik nowej cząsteczki DNA ( kwas dezoksyrybonukleinowy) na matrycy, którą jest istniejąca cząsteczka DNA. Zachodzi przy udziale enzymu - polimerazy DNA, rozplatającej irozrywającej podwójną helisę DNA. Do reguła glogera.
Co znaczy Rośliny Dwupienne:
Słownik dwupienność reguła glogera.
Co znaczy Riketsje:
Słownik pałeczkowate drobnoustroje pasożytnicze (wielkości poniżej 1 mm), zaliczane do bakterii (Schizomycetes). Choroby poprzez nie wywoływane nazywa się riketsjozami, na przykład dur plamisty wywoływany reguła glogera.
  • Dodano:
  • Autor: