rekon definicja
Co to jest rekon. Wyjaśnienie fragment genu (odpowiadający jednemu nukleotydowi) podlegający.

Czy przydatne?

Co to jest rekon

Co oznacza REKON: najmniejszy fragment genu (odpowiadający jednemu nukleotydowi) podlegający zamianie wprocesie wewnątrzgenowego crossing-over

Czym jest rekon znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Ryby Kostnopromieniste, Promieniopłetwe:
Słownik ryb kostnoszkieletowych (Osteichtyes), obejmująca przewarzająca część współcześnie żyjących gatunków morskich isłodkowodnych. Szkielet kostny; łuki skrzelowe pokryte są pokrywami skrzelowymi. Otwory rekon.
Co znaczy Rozwój Zarodkowy:
Słownik nowego organizmu zzapłodnionej komórki jajowej występujący uzwierząt wielokomórkowych. R.z. rozpoczyna się zapłodnieniem komórki jajowej, akończy opuszczeniem jaja albo organizmu matki. Na r.z rekon.
Co znaczy Rośliny Niskopączkowe:
Słownik rośliny, uktórych pąki odnawiające (pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) zlokalizowane są wdolnej części pędów. Do r.n. należy między innymi wrzos rekon.
Co znaczy Rdzeń:
Słownik centralnie zlokalizowane tkanki walca osiowego łodygi ikorzenia rekon.
Co znaczy Rośliny Monokarpiczne:
Słownik rośliny owocujące tylko raz wżyciu rekon.
  • Dodano:
  • Autor: