endoplazmatyczne retikulum definicja
Co to jest retikulum endoplazmatyczne. Wyjaśnienie elementarnej zespół kanalików ipęcherzyków.

Czy przydatne?

Co to jest retikulum endoplazmatyczne

Co oznacza RETIKULUM ENDOPLAZMATYCZNE: zbudowany zbłony elementarnej zespół kanalików ipęcherzyków wchodzących wskład cytoplazmy eukariontów. Wyróżnia się: r.e. szorstkie, zw. również granularnym albo ziarnistym (z osadzonymi na powierzchni kanalików rybosomami), ir.e. gładkie, zw. agranularnym (bez rybosomów). Błony r.e. dzielą cytoplazmę na liczne przedziały (kompartymenty), wktórych mogą przebiegać różne, regularnie przeciwstawne reakcje. Ponadto kanalikami r.e. transportowane są substraty iprodukty reakcji zachodzących wkomórkach. Na rybosomach r.e. szorstkiego zachodzi biosynteza białek

Czym jest retikulum endoplazmatyczne znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Roztocze:
Słownik Arachnida) obejmujący około 30 tys. znanych gatunków (jednak wydaje się to niewielką częścią rzeczywistej liczby gatunków). R. są niewielkimi pajęczakami (przewarzająca część poniżej 1 mm) ozatartej retikulum endoplazmatyczne.
Co znaczy Radiomimetyczne Substancje:
Słownik antymiotyki (inhibitory podziałów komórkowych) powodujące uszkodzenia chromosomów; wpływają na profazę iinterfazę mitozy retikulum endoplazmatyczne.
Co znaczy Rogówka:
Słownik oko retikulum endoplazmatyczne.
Co znaczy Rośliny Owadożerne:
Słownik zaliczane są rośliny oróżnej przynależności systematycznej, samożywne, lecz wykazujące przystosowania do chwytania itrawienia drobnych zwierząt, raczej owadów. Do chwytania itrawienia zdobyczy służą retikulum endoplazmatyczne.
Co znaczy Represja Enzymatyczna:
Słownik adaptacja enzymatyczna retikulum endoplazmatyczne.
  • Dodano:
  • Autor: