endoplazmatyczne retikulum definicja
Co to jest retikulum endoplazmatyczne. Wyjaśnienie wchodzących wskład cytoplazmy eukariontów.

Czy przydatne?

Co to jest retikulum endoplazmatyczne?

Co oznacza: zbudowany zbłony elementarnej zespół kanalików ipęcherzyków wchodzących wskład cytoplazmy eukariontów. Wyróżnia się: r.e. szorstkie, zw. również granularnym albo ziarnistym (z osadzonymi na powierzchni kanalików rybosomami), ir.e. gładkie, zw. agranularnym (bez rybosomów). Błony r.e. dzielą cytoplazmę na liczne przedziały (kompartymenty), wktórych mogą przebiegać różne, regularnie przeciwstawne reakcje. Ponadto kanalikami r.e. transportowane są substraty iprodukty reakcji zachodzących wkomórkach. Na rybosomach r.e. szorstkiego zachodzi biosynteza białek

Czym jest retikulum endoplazmatyczne znaczenie w Słownik biologia R .