riketsje definicja
Co to jest riketsje. Wyjaśnienie pałeczkowate drobnoustroje pasożytnicze (wielkości poniżej 1 mm.

Czy przydatne?

Co to jest riketsje

Co oznacza RIKETSJE: kuliste albo pałeczkowate drobnoustroje pasożytnicze (wielkości poniżej 1 mm), zaliczane do bakterii (Schizomycetes). Choroby poprzez nie wywoływane nazywa się riketsjozami, na przykład dur plamisty wywoływany poprzez Rickettisia prowazekii, gorączka Q wywoływana poprzez Coxiella brunetti, nieżyty spojówek ibłony śluzowej narządów rodnych (tak zwany zakażenie kąpielowe) spowodowane poprzez Chlamydia oculogenitalis

Czym jest riketsje znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rudymentacja:
Słownik zdarzenie uwsteczniania narządów wfilogenezie danej ekipy systematycznej; prowadzi do stworzenia narządów szczątkowych riketsje.
Co znaczy Równowaga Genetyczna:
Słownik prawa Hardy-Weinberga stan niezmiennej częstości występowania genów igenotypów. Wdzikich populacjach z racji na występowanie zjawisk typu mutacji, selekcji, migracji czy dryftu genetycznego r.g riketsje.
Co znaczy Redukcjonizm:
Słownik stwierdzający, iż wyjaśnienie wszelkich mechanizmów izjawisk złożonych, nie tylko biologicznych, odbywać się powinno po sprowadzeniu ich do mechanizmów prostych albo praw nimi rządzących riketsje.
Co znaczy Regresja:
Słownik postęp regresywny riketsje.
Co znaczy Rodopsyna:
Słownik światłoczuły, zawarty wpręcikach siatkówki oka. R. utworzona jest poprzez 11-cis-retinal połączony zbiałkiem opsyną. Absorbcja fotonu światła (przy ekspozycji r. na światło) skutkuje odbarwienie r riketsje.
  • Dodano:
  • Autor: