naziemnopączkowe rośliny definicja
Co to jest rośliny naziemnopączkowe. Wyjaśnienie pąki odnawiające (pozwalające na odrośnięcie po.

Czy przydatne?

Co to jest rośliny naziemnopączkowe

Co oznacza ROŚLINY NAZIEMNOPĄCZKOWE: rośliny, których pąki odnawiające (pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) występują na poziomie powierzchni ziemi. Do r.n. należy między innymi mniszek lekarski (Taraxacum officinale) ipokrzywa zwykła (Urtica)

Czym jest rośliny naziemnopączkowe znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rozwój Regresywny:
Słownik rozwój ewolucyjny opierający na wtórnym uproszczeniu budowy ciała inarządów, zachodzący najczęściej u gatunków pasożytniczych rośliny naziemnopączkowe.
Co znaczy Rośliny Pionierskie:
Słownik gatunki roślin wchodzące jako pierwsze na teren nie zajęty (skała, piaski, tereny zdewastowane) izapoczątkowujące na nim mechanizm sukcesji ekologicznej rośliny naziemnopączkowe.
Co znaczy Rozwój Mozaikowy:
Słownik zarodkowego, wktórym użytek poszczególnych części komórki jajowej określa się wtrakcie oogenezy. Każde uszkodzenie komórki jajowej, zygoty czy zarodka wnajwcześniejszych fazach bruzdkowania prowadzi rośliny naziemnopączkowe.
Co znaczy Ryzoidy:
Słownik chwytniki rośliny naziemnopączkowe.
Co znaczy Różnicowanie Jądrowe:
Słownik różnicowanie jąder rośliny naziemnopączkowe.
  • Dodano:
  • Autor: