tłuszcze definicja
Co to jest tłuszcze. Wyjaśnienie kwasów tłuszczowych zalkoholami jedno- iwielowodorotlenowymi.

Czy przydatne?

Co to jest tłuszcze

Co oznacza TŁUSZCZE: związki wyższych kwasów tłuszczowych zalkoholami jedno- iwielowodorotlenowymi. Wyróżnia się t. proste, zbudowane wyłącznie zalkoholu ikwasu tłuszczowego, i t. złożone, zawierające również inne związki. Do t. prostych należą glicerydy (pochodne glicerolu) iwoski. Do t. złożonych należą glikolipidy, a więc związki lipidów zcukrami, ifosfolipidy, zawierające reszty kwasu fosforowego. T. stanowią wysokoenergetyczne substancje pokarmowe. Mogą być łatwo magazynowane idlatego bywają odkładane jako substancje zapasowe wkomórkach tkanki tłuszczowej. Mianem t. właściwych ustala się glicerydy. Te spośród nich, które zawierają reszty kwasów tłuszczowych nienasyconych, mają wnormalnych warunkach konsystencję płynną. T. właściwe zawierające reszty kwasów tłuszczowych nasyconych mają zazwyczaj konsystencję stałą. Wzależności od liczby reszt kwasowych wyróżnia się monoglicerydy (zawierające jedną resztę kwasową), dwuglicerydy (dwie reszty) itrójglicerydy (trzy reszty)

Czym jest tłuszcze znaczenie w Słownik biologia T .

Co znaczy Taksje:
Słownik organizmu na bodźce kierunkowe. Polegają na aktywnym przemieszczaniu się wkierunku bodźca (t. dodatnie) albo wkierunku przeciwnym (t. ujemne). Wzależności od rodzaju bodźca wyróżnia się następujące tłuszcze co znaczy.
Co znaczy Trofoblast:
Słownik warstwa blastuli ssaków pełniąca funkcje odżywcze; 2) zewnętrzna warstwa kosmówki ( błony płodowe), przekazująca substancje pokarmowe zżółtka komórki jajowej (u gadów iptaków) albo zciała matki (u tłuszcze krzyżówka.
Co znaczy Tułów:
Słownik tagma położona pomiędzy głową aodwłokiem, wyposażona wodnóża kroczne; 2) ukręgowców na przykład kręgoustych (Cyclostomata) iryb (Pisces), odcinek ciała położony pomiędzy głową aogonem; u Tetrapoda tłuszcze co to jest.
Co znaczy Tetrada:
Słownik haploidalne powstające wprocesie mejozy. Usamców wszystkie one stają się dojrzałymi plemnikami, z kolei usamic trzy spośród nich ulegają degeneracji, ajedna przekształca się wkomórkę jajową tłuszcze słownik.
Co znaczy Tkanki Przewodzące:
Słownik tworzący układ przewodzący roślin. T.p. wchodzące wskład drewna (cewki, naczynia) przewodzą wodę wraz zrozpuszczonymi wniej solami mineralnymi, z kolei wchodzące wskład łyka (komórki sitowe, rurki tłuszcze czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: