translacja definicja
Co to jest translacja. Wyjaśnienie którego wiadomość genetyczna zapisana w czasie transkrypcji.

Czy przydatne?

Co to jest translacja

Co oznacza TRANSLACJA: mechanizm, wwyniku którego wiadomość genetyczna zapisana w czasie transkrypcji wukładzie nukleotydów RNA zostaje przełożona na sekwencję aminokwasów budujących syntetyzowane białko. Matrycę, na której powstaje białko, stanowi mRNA. Do poszczególnych kodonów mRNA etapowo przyczepiają się cząsteczki tRNA związane ze specyficznym dla siebie aminokwasem, który wchodzi wskład struktury tworzonego białka. Następnie cząsteczki tRNA oddzielają się od mRNA idostarczonego poprzez siebie aminokwasu. Mechanizm t. zachodzi wewnątrz rybosomów

Czym jest translacja znaczenie w Słownik biologia T .

Co znaczy Trójwarstwowce:
Słownik dział, do którego zalicza się zwierzęta zbudowane ztkanek pochodzących ztrzech listków zarodkowych. Należy tu zdecydowana przewarzająca część wielokomórkowców translacja.
Co znaczy Teoria Malthusa:
Słownik przełomie XVIII iXIX w. poprzez z angielskiego: duchownego T. Malthusa. Malthus uważał, że czas podwojenia się liczby ludności wskali światowej wynosi 25 lat. Takie tempo przyrostu populacji ludzkiej translacja.
Co znaczy Trawieniec:
Słownik żołądek translacja.
Co znaczy Tłuszcze:
Słownik kwasów tłuszczowych zalkoholami jedno- iwielowodorotlenowymi. Wyróżnia się t. proste, zbudowane wyłącznie zalkoholu ikwasu tłuszczowego, i t. złożone, zawierające również inne związki. Do t. prostych translacja.
Co znaczy Transpozon:
Słownik fragmenty DNA plazmidów, wykazujące umiejętność do transpozycji zdużą częstością izawierające geny odporności translacja.
  • Dodano:
  • Autor: