translacja definicja
Co to jest translacja. Wyjaśnienie którego wiadomość genetyczna zapisana w czasie transkrypcji.

Czy przydatne?

Co to jest translacja

Co oznacza TRANSLACJA: mechanizm, wwyniku którego wiadomość genetyczna zapisana w czasie transkrypcji wukładzie nukleotydów RNA zostaje przełożona na sekwencję aminokwasów budujących syntetyzowane białko. Matrycę, na której powstaje białko, stanowi mRNA. Do poszczególnych kodonów mRNA etapowo przyczepiają się cząsteczki tRNA związane ze specyficznym dla siebie aminokwasem, który wchodzi wskład struktury tworzonego białka. Następnie cząsteczki tRNA oddzielają się od mRNA idostarczonego poprzez siebie aminokwasu. Mechanizm t. zachodzi wewnątrz rybosomów

Czym jest translacja znaczenie w Słownik biologia T .

Co znaczy Tajga:
Słownik szpilkowy las wpłn. części półkuli płn. Prócz drzew szpilkowych wt. występuje pewna domieszka drzew liściastych, w szczególności brzóz itopoli. T. tworzy największe obszary leśne świata translacja co znaczy.
Co znaczy Tumor:
Słownik guzowata narośl albo zgrubienie tkanek wywołane stanem zapalnym albo procesem nowotworowym ( nowotwór translacja krzyżówka.
Co znaczy Trójpeptydy:
Słownik peptydy zbudowane ztrzech aminokwasów translacja co to jest.
Co znaczy Trawy:
Słownik jednoliściennych (Monocotyledones) odznaczających się podzieloną na węzły imiędzywęźla łodygą, zw. źdźbłem, wąskimi idługimi liśćmi ounerwieniu równoległym, miniaturowymi kwiatami zebranymi wwiechy translacja słownik.
Co znaczy Transpozon:
Słownik fragmenty DNA plazmidów, wykazujące umiejętność do transpozycji zdużą częstością izawierające geny odporności translacja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: