trombina definicja
Co to jest trombina. Wyjaśnienie powodujący przekształcanie fibrynogenu w fibrynę, wytrącającą się.

Czy przydatne?

Co to jest trombina

Co oznacza TROMBINA: enzym osocza krwi powodujący przekształcanie fibrynogenu w fibrynę, wytrącającą się wpostaci włókienek wkrwi wyciekłej zmiejsca zranienia. T. powstaje znieczynnej enzymatycznie protrombiny pod wpływem tromboplastyny, enzymu wydostającego się zuszkodzonych płytek krwi

Czym jest trombina znaczenie w Słownik biologia T .

Co znaczy Tlenowce:
Słownik aerobionty trombina.
Co znaczy Taksje:
Słownik organizmu na bodźce kierunkowe. Polegają na aktywnym przemieszczaniu się wkierunku bodźca (t. dodatnie) albo wkierunku przeciwnym (t. ujemne). Wzależności od rodzaju bodźca wyróżnia się następujące trombina.
Co znaczy Tromboplastyna:
Słownik zapoczątkowujący mechanizm krzepnięcia krwi. Wyróżnia się dwa typy t.: płytkowo-osoczową itkankową. Składniki t. płytkowo-osoczowej znajdują się wosoczu iwewnątrz trombocytów. Uszkodzenie trombocytów trombina.
Co znaczy Translacja:
Słownik którego wiadomość genetyczna zapisana w czasie transkrypcji wukładzie nukleotydów RNA zostaje przełożona na sekwencję aminokwasów budujących syntetyzowane białko. Matrycę, na której powstaje białko trombina.
Co znaczy Tagmatyzacja:
Słownik tagma trombina.
  • Dodano:
  • Autor: