trylobity definicja
Co to jest trylobity. Wyjaśnienie morskich stawonogów (Arthropoda) z kambru ery paleozoicznej.

Czy przydatne?

Co to jest trylobity

Co oznacza TRYLOBITY: podtyp wymarłych morskich stawonogów (Arthropoda) z kambru ery paleozoicznej. Charakteryzowały się one segmentacją grzbietobrzusznie spłaszczonego ciała idwugałęzistymi odnóżami. Własną nazwę t. zawdzięczają wyraźnemu podziałowi tułowia na trzy podłużne płaty. T. stanowią istotne skamieniałości przewodnie

Czym jest trylobity znaczenie w Słownik biologia T .

Co znaczy Teriologia:
Słownik edukacja o ssakach (Mammalia); dział zoologii zajmujący się całokształtem wiedzy oekologii, ewolucji, systematyce, anatomii irozwoju trylobity.
Co znaczy Taktyzmy:
Słownik taksje trylobity.
Co znaczy Teoria Panspermii:
Słownik życie na Ziemi pochodzi od cząsteczek żywej materii, które dotarły zinnych rejonów wszechświata wefekcie oddziaływania promieniowania świetlnego. T.p. została przedstawiona najpierw XX w. poprzez S trylobity.
Co znaczy Teoria Wegenera:
Słownik teoria ruchu płyt kontynentalnych trylobity.
Co znaczy Tchawkowce Właściwe:
Słownik podtyp stawonogów (Arthropoda) obejmujący wije (Myriapoda) i owady (Insecta). T.w. odznaczają się obecnością tchawek jako narządów oddechowych iwyraźnym odgraniczeniem głowy od reszty ciała trylobity.
  • Dodano:
  • Autor: