zmienność definicja
Co to jest zmienność. Wyjaśnienie między osobnikami (z. indywidualna, a więc osobnicza, wprzypadku.

Czy przydatne?

Co to jest zmienność

Co oznacza ZMIENNOŚĆ: występowanie różnic między osobnikami (z. indywidualna, a więc osobnicza, wprzypadku osobników należących do tej samej populacji - z. wewnątrzpopulacyjna) lub pomiędzy populacjami należącymi do tego samego gatunku (z. międzypopulacyjna). Obserwowany całkowity zakres z. danej cechy nosi nazwę z. fenotypowej. Powodem występowania z. jest powstająca na drodze mutacji i rekombinacji genetycznej różnorodność genów (z. genetyczna, a więc z. mutacyjna, irekombinacyjna, mająca charakter dziedziczny) i wpływ różnych czynników środowiska (z. środowiskowa, a więc fluktuacyjna, nie podlegająca dziedziczeniu), które wpływają na postęp organizmu. Wybrane cechy, na przykład masa ciała czy przyrost, wykazują z. ciągłą. Wjej obrębie obserwuje się występowanie różnych wartości, których rozkład można przedstawić dzięki krzywej Gaussa. Inne cechy przejawiają z. skokową, pozwalającą zgrupować osobniki danego gatunku wwyraźne klasy ( na przykład barwa ciała czy obecność albo brak owłosienia)

Czym jest zmienność znaczenie w Słownik biologia Z .

Co znaczy Zespólnia:
Słownik syncytium zmienność co znaczy.
Co znaczy Zoosocjologia:
Słownik dział zoologii badający stosunki międzygatunkowe albo pomiędzy osobnikami wobrębie jednego gatunku, na przykład uzwierząt stadnych zmienność krzyżówka.
Co znaczy Zol:
Słownik układ koloidalny zmienność co to jest.
Co znaczy Zygoten:
Słownik mejoza zmienność słownik.
Co znaczy Zięby Darwina:
Słownik gatunków ptaków zrzędu łuszczaków, zamieszkujących wyspy archipelagu Galapagos. Wywodzą się one od któregoś zpołudniowoamerykańskich gatunków zięb. Ich prawdopodobną ewolucję ispecjację opisał Darwin zmienność czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: