zmienność definicja
Co to jest zmienność. Wyjaśnienie między osobnikami (z. indywidualna, a więc osobnicza, wprzypadku.

Czy przydatne?

Co to jest zmienność

Co oznacza ZMIENNOŚĆ: występowanie różnic między osobnikami (z. indywidualna, a więc osobnicza, wprzypadku osobników należących do tej samej populacji - z. wewnątrzpopulacyjna) lub pomiędzy populacjami należącymi do tego samego gatunku (z. międzypopulacyjna). Obserwowany całkowity zakres z. danej cechy nosi nazwę z. fenotypowej. Powodem występowania z. jest powstająca na drodze mutacji i rekombinacji genetycznej różnorodność genów (z. genetyczna, a więc z. mutacyjna, irekombinacyjna, mająca charakter dziedziczny) i wpływ różnych czynników środowiska (z. środowiskowa, a więc fluktuacyjna, nie podlegająca dziedziczeniu), które wpływają na postęp organizmu. Wybrane cechy, na przykład masa ciała czy przyrost, wykazują z. ciągłą. Wjej obrębie obserwuje się występowanie różnych wartości, których rozkład można przedstawić dzięki krzywej Gaussa. Inne cechy przejawiają z. skokową, pozwalającą zgrupować osobniki danego gatunku wwyraźne klasy ( na przykład barwa ciała czy obecność albo brak owłosienia)

Czym jest zmienność znaczenie w Słownik biologia Z .

Co znaczy Zoogeografia:
Słownik biogeografia zmienność.
Co znaczy Zwierzęta Urikoteliczne:
Słownik zwierzęta, uktórych ostatecznym wytworem przemiany aminokwasów jest kwas moczowy. Wydalanie kwasu moczowego (urikotelia) jest charakterystyczną właściwością ptaków iniektórych bezkręgowców lądowych zmienność.
Co znaczy Zapylenie:
Słownik na znamieniu słupka roślin okrytonasiennych albo na zalążku nagonasiennych. Wzależności od pochodzenia pyłku wyróżnia się samopylność ( samozapylenie) i obcopylność. Pyłek może być przenoszony zmienność.
Co znaczy Zanercze:
Słownik nerka zmienność.
Co znaczy Zasada Rekapitulacji:
Słownik prawo biogenetyczne zmienność.
  • Dodano:
  • Autor: