homojoosmotyczne zwierzęta definicja
Co to jest zwierzęta homojoosmotyczne. Wyjaśnienie utrzymujące stałe wewnętrzne ciśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest zwierzęta homojoosmotyczne

Co oznacza ZWIERZĘTA HOMOJOOSMOTYCZNE: organizmy utrzymujące stałe wewnętrzne ciśnienie osmotyczne, niezależne od stężenia płynów wotoczeniu

Czym jest zwierzęta homojoosmotyczne znaczenie w Słownik biologia Z .

Co znaczy Zielenice:
Słownik Obejmuje jednokomórkowe iwielokomórkowe formy słodkowodne imorskie. Wszystkie posiadają celulozową ścianę komórkową, dobrze ukształtowane jądro komórkowe ichloroplasty zawierające chlorofile aib zwierzęta homojoosmotyczne.
Co znaczy Zakażenie:
Słownik opierający na wniknięciu organizmu jednokomórkowego do wnętrza ciała gospodarza, które najczęściej prowadzi do procesu chorobowego. Z. następuje zazwyczaj w konsekwencji uszkodzenia naturalnych zwierzęta homojoosmotyczne.
Co znaczy Zwierzęta Tkankowe:
Słownik tkankowce zwierzęta homojoosmotyczne.
Co znaczy Związki Wysokoenergetyczne:
Słownik zawierające co najmniej jedno wiązanie, którego hydroliza dostarcza powyżej 24kJ/mol energii. Do z.w. należą: adenozynotrifosforan, fosfageny ifosfoenylopirogroniany. Rozpad ATP do ADP ifosforu zwierzęta homojoosmotyczne.
Co znaczy Zoopsychologia:
Słownik się badaniami reakcji zmysłowych izachowania zwierząt. Dostarcza między innymi informacji na temat zależności stopnia rozwoju układu nerwowego abogactwem izróżnicowaniem form zachowań. Zobacz także zwierzęta homojoosmotyczne.
  • Dodano:
  • Autor: