foniatra definicja
Definicja Foniatra. Czym jest głosu, mowy i słuchu i leczeniem zaburzeń dotyczących głosu, mowy i.

Czy przydatne?

Definicja Foniatra

Co znaczy foniatra: Dział otolaryngologii zajmujący się fizjologią i patologią głosu, mowy i słuchu i leczeniem zaburzeń dotyczących głosu, mowy i słuchu.

Co znaczy Farmakologia Kliniczna:
Słownik klinicznej opisujący wyniki obserwacji i badań prowadzonych u człowieka. Zajmuje się badaniami klinicznymi nowych leków w kilku następnych fazach z zachowaniem obowiązujących regulaminów prawa foniatra.
Co znaczy Flebologia:
Słownik Edukacja o naczyniach żylnych (żyłach) i ich schorzeniach foniatra.
Co znaczy Farmakologia Wieku Rozwojowego:
Słownik Edukacja o lekach i ich działaniu na organizmy rozwijające się foniatra.
Co znaczy Farmakologia Doświadczalna:
Słownik Edukacja o lekach i ich działaniu oparta na wynikach badań prowadzonych na zwierzętach doświadczalnych foniatra.
Co znaczy Fizjologia:
Słownik Tematyka edukacji zajmująca się badaniem i poznawaniem poprawnych czynności tkanek i narządów i procesach życiowych całego ustroju człowieka foniatra.
  • Dodano:
  • Autor: