zanim przerobz lokal gabinet definicja
Jak leczyć Zanim przerobisz lokal na gabinet, zapytaj sąsiada o zgodę? Czym jest własności do.

Czy przydatne?

Definicja Zanim przerobisz lokal na gabinet, zapytaj sąsiada o zgodę

Co znaczy Zanim przerobisz lokal na gabinet, zapytaj sąsiada o zgodę: WSA w Warszawie uznał, iż osoba, której przysługuje prawo własności do lokalu sąsiadującego z lokalem objętym postępowaniem o określenie warunków zabudowy, posiada biznes prawny, by uczestniczyć w tym postępowaniu w charakterze strony.

W rozpatrywanej sprawie prezydent miasta, po rozpatrzeniu wniosku M.S., ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie metody użytkowania lokalu mieszkalnego na przychodnia stomatologiczny mieszczącego się na parterze budynku mieszkalnego. W konsekwencji odwołania wniesionego poprzez H.M. samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję, wskazując na konieczność określenia kręgu stron postępowania (powinna w nim brać udział wspólnota mieszkaniowa).

Źródło: Rzeczpospolita