refleks definicja
Słownik Refleks definicja. Czym jest przekazywana za pośrednictwem układu nerwowego; 2. odbicie.

Czy przydatne?

Definicja Refleks

Co oznacza REFLEKS: 1. reakcja żywego organizmu na działający nań impuls, przekazywana za pośrednictwem układu nerwowego; 2. odbicie światła, odblask

Czym jest Refleks znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Rocznik:
Słownik wszystkich numerów danego wydawnictwa periodycznego wydanych pośrodku jednego roku; 2. wydawnictwo periodyczne wychodzące raz na rok; 3. krótkie chronologiczne zapiski dotyczące głownych wydarzeń refleks.
Co znaczy Refleksja:
Słownik zastanowienie, zastanawianie się, rozmyślanie nad czymś, rozważanie połączone z analizowaniem czegoś; 2. w filozofii idealistycznej poznanie skierowane na podmiot poznający, mające swe źródło w refleks.
Co znaczy Różnica:
Słownik 1. to, czym się ktoś albo coś różni od kogoś albo czegoś; 2. rezultat odejmowania refleks.
Co znaczy Redakcja:
Słownik tekstu, na przykład książki, czasopisma, gazety i tym podobne pod względem merytorycznym i stylistycznym, przygotowanie tekstu do druku; 2. tekst po określonym opracowaniu; wersja, wariant tekstu; 3 refleks.
Co znaczy Rozziew:
Słownik 1. różnica w poglądach, zainteresowaniach i tym podobne pomiędzy kim a kim; 2. zbieg dwóch samogłosek w sąsiadujących ze sobą sylabach, na przykład oaza, nieestetyczny refleks.
  • Dodano:
  • Autor: