rzecz definicja
Słownik Rzecz definicja. Czym jest istoty żywej; 2. elementy materialne, takie jak: ubranie, meble.

Czy przydatne?

Definicja Rzecz

Co oznacza RZECZ: 1. element materialny, regularnie w przeciwstawieniu do istoty żywej; 2. elementy materialne, takie jak: ubranie, meble i tym podobne, będące czyjąś własnością, dobytek, mienie, bagaż; 3. to, co jest jadalne, jakieś potrawy, jedzenie; 4. dzieło sztuki, obraz, utwór literacki, muzyczny i tym podobne,,, dzieło naukowe; 5. temat, treść, wątek utworu literackiego; 6. kwestie wchodzące w zakres czyichś zainteresowań, czyjegoś działania; 7. to, na co się kieruje myśl, co stanowi treść wypowiedzi; element myśli odpowiadający wyrazowi, to, co słowo znaczy; 8. czynność, gest, postępek; fakt, który się zdarzył, wydarzenie; 9. kwestia, którą się rozstrzyga, załatwia, przeprowadza; 10. w filozofii cokolwiek, co może być obiektem postrzeżenia zmysłowego, ma właściwości przestrzenne, trwa w okresie i czemu przypisujemy byt od nas niezależny; cokolwiek, co może być obiektem sądu

Czym jest Rzecz znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Rozbieg:
Słownik startu samolotu, od rozpoczęcia rozpędzenia do oderwania się od ziemi (wody); 2. krótki bieg poprzedzający wykonanie ćwiczenia gimnastycznego albo próby sportowej, na przykład skoku, rzutu; 3. część rzecz.
Co znaczy Rynek:
Słownik miastach: kluczowy plac będący ośrodkiem życia gospodarczego i społecznego, obudowany, regularnie z ratuszem, sukiennicami; 2. całokształt stosunków handlowo gospodarczych, obejmujący sprzedaż i rzecz.
Co znaczy Rys:
Słownik 1. właściwość charakterystyczna, cecha; 2. układ linii twarzy, poszczególne jej przedmioty; 3. krótki, pobieżny opis, streszczenie czegoś, szkic rzecz.
Co znaczy Rygiel:
Słownik zamykające, składające się z metalowej sztabki albo pręta wsuwanego do specjalnego otworu albo skobla; 2. przesuwny obiekt systemu do blokowania ruchu innych części systemu albo urządzeń; 3 rzecz.
Co znaczy Reżym:
Słownik 1. mechanizm rządów, władzy; 2. rząd stosujący brutalną przemoc; 3. ściśle ustalony tryb postępowania, pracy itp rzecz.
  • Dodano:
  • Autor: