rzut definicja
Słownik Rzut definicja. Czym jest wyrzucenie go z pewną siłą; 2. błyskawiczny, energiczny ruch ręki.

Czy przydatne?

Definicja Rzut

Co oznacza RZUT: 1. wprawienie w ruch jakiegoś ciała, przedmiotu poprzez wyrzucenie go z pewną siłą; 2. błyskawiczny, energiczny ruch ręki, nogi, głowy, tułowia lub wyrzut, skok całego ciała w przód albo w bok; 3. zarys, szkic, plan, program czegoś; 4. część większej całości, porcja, rata, faza; 5. odwzorowanie figury na płaszczyźnie albo innej powierzchni (rzutni), otrzymane poprzez przecięcie tej powierzchni prostymi równoległymi ( albo wychodzącymi z jednego punktu) przebijającymi daną figurę; 6. pkt. przecięcia prostej rzutującej z płaszczyzną; 7. narysowany w skali przekrój (poziomy ( albo pionowy) czegoś, na przykład budowli ( albo jej fragmentu; 8. część ugrupowania bojowego wojsk, przeznaczona do wykonania określonego zadania; 9. u zwierząt potomstwo pochodzące z jednego lęgu

Czym jest Rzut znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Redakcja:
Słownik tekstu, na przykład książki, czasopisma, gazety i tym podobne pod względem merytorycznym i stylistycznym, przygotowanie tekstu do druku; 2. tekst po określonym opracowaniu; wersja, wariant tekstu; 3 rzut.
Co znaczy Reduktor:
Słownik 1. substancja oddająca elektrony substancji redukowanej i sama ulegająca przy tym utlenieniu; 2. urządzenie zmniejszające, ograniczające coś rzut.
Co znaczy Rozgorzeć:
Słownik 1. rozpalić się, zapłonąć, rozświetlić się, zajaśnieć; 2. przybrać na sile, wybuchnąć rzut.
Co znaczy Rotunda:
Słownik na planie koła, kryta zazwyczaj kopułą; 2. okrągła sala, przeważnie o charakterze reprezentacyjnym; 3. krój pisma drukarskiego o zaokrąglonym kształcie liter, będący odmianą pisma gotyckiego rzut.
Co znaczy Rygiel:
Słownik zamykające, składające się z metalowej sztabki albo pręta wsuwanego do specjalnego otworu albo skobla; 2. przesuwny obiekt systemu do blokowania ruchu innych części systemu albo urządzeń; 3 rzut.
  • Dodano:
  • Autor: