taran definicja
Słownik Taran definicja. Czym jest burzenia murów, której kluczową częścią była belka o żelaznym.

Czy przydatne?

Definicja Taran

Co oznacza TARAN: 1. w starożytności i średniowieczu machina oblężnicza do burzenia murów, której kluczową częścią była belka o żelaznym zakończeniu, niekiedy mającym kształt baraniej głowy; 2. wystająca z dziobu zaostrzona belka, zamocowana do kadłuba tuż nad linią wodną albo pod nią na okrętach fenickich, greckich i asyryjskich, również ostro skończony, wydłużony w części podwodnej dziób ogromnych okrętów bojowych z końca XIX w., wykorzystywany do łamania wioseł i przebijania burt nieprzyjacielskich okrętów

Czym jest Taran znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Topos:
Słownik 1. zasada, obiekt jakiejś kultury; podstawa rozumowania, utarty, ogólnie przyjęty sąd; 2. konwencjonalny motyw i obraz, elementarna cząstka tematyczno stylistyczna taran.
Co znaczy Tyka:
Słownik tyczka; 2. u samca jelenia, daniela i sarny jedna z dwóch odnóg wyrastających z czaszki; 3. symbol nawigacyjny w formie drąga z wiechą, kulą i tym podobne do oznaczania toru wodnego albo mielizn taran.
Co znaczy Teren:
Słownik 1. część powierzchni ziemi wspólnie z jej rzeźbą i pokryciem; miejsce występowania, zasięgu, odbywania się czegoś; 2. region podległy komuś, czemuś, objęty sferą czyjegoś działania taran.
Co znaczy Tuleja:
Słownik rozszerzona na jednym końcu, zrobiona z papieru, kartonu, blachy i tym podobne; 2. obiekt konstrukcyjny niektórych maszyn, na przykład silników tłokowych, w formie krótkiego odcinka rury, zazwyczaj taran.
Co znaczy Terma:
Słownik grzejnik gazowy albo elektryczny do wody dla potrzeb domowych; 2. źródło, którego woda ma temperaturę wyższą od średniej temperatury rocznej danego obszaru; cieplica; 3. w starożytnym Rzymie taran.
  • Dodano:
  • Autor: