tendencja definicja
Słownik Tendencja definicja. Czym jest dyspozycja psychiczna; 2. myśl, idea, teza utworu.

Czy przydatne?

Definicja Tendencja

Co oznacza TENDENCJA: 1. dążność w określonym kierunku; skłonność, inklinacja, dyspozycja psychiczna; 2. myśl, idea, teza utworu literackiego, dzieła naukowego, którą autor pragnie przekazać odbiorcom przez treść dzieła

Czym jest Tendencja znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Tyka:
Słownik tyczka; 2. u samca jelenia, daniela i sarny jedna z dwóch odnóg wyrastających z czaszki; 3. symbol nawigacyjny w formie drąga z wiechą, kulą i tym podobne do oznaczania toru wodnego albo mielizn tendencja.
Co znaczy Tykać Się:
Słownik 1. brać się do czego, zajmować się czym; 2. mówić sobie wzajemnie ty tendencja.
Co znaczy Termit:
Słownik 1. ferromit, mieszanina tlenków żelaza i glinu do spawania i jako bojowy środek zapalający; 2. owad tropikalny żyjący w rojach tendencja.
Co znaczy Tantiema:
Słownik zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych w zyskach przedsiębiorstwa; 2. określony w procentach udział autora w dochodzie z wystawienia jego sztuki, wydania książki, wykonania utworu muzycznego tendencja.
Co znaczy Trąbka:
Słownik blaszany o jasnej, metalicznej barwie dźwięku i o najwyższej skali w ekipie instrumentów blaszanych; 2. jakikolwiek element zwinięty w rurkę przypominający kształtem trąbkę; 3. ssawka u niektórych tendencja.
  • Dodano:
  • Autor: