tryb definicja
Słownik Tryb definicja. Czym jest 2. zęby na kole zębatym albo rowki na walcu albo stożku; 3.

Czy przydatne?

Definicja Tryb

Co oznacza TRYB: 1. ustalony porządek, zwyczaj załatwiania ustalonych spraw; 2. zęby na kole zębatym albo rowki na walcu albo stożku; 3. kategoria gramatyczna oznaczająca relacja osoby mówiącej do treści zdania, wyrażony formami fleksyjnymi czasownika; 4. typ skali, gamy albo tonacji, na przykład tryb durowy albo molowy

Czym jest Tryb znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Tartan:
Słownik 1. tworzywo o dużej elastyczności i wytrzymałości stosowane do wykładania bieżni, rozbiegów i rzutni na stadionach sportowych; 2. szkocka tkanina wełniana w różnobarwną kratę tryb.
Co znaczy Targ:
Słownik towarów odbywające się w określone dni tygodnia na wydzielonym miejscu; 2. spór o cenę pomiędzy kupującym, który chce zapłacić jak najmniej, a sprzedającym, któremu zależy na uzyskaniu ceny wyższej tryb.
Co znaczy Tama:
Słownik formie wału z piasku, kamieni, betonu i tym podobne wznoszona przy regulacji rzeki, na przykład w celu przesunięcia jej koryta, ochrony brzegu; 2. budowla odgradzająca w kopalni jedną część wyrobiska tryb.
Co znaczy Topić:
Słownik 1. zagłębiać, zanurzać w wodzie człowieka albo zwierzę, w celu pozbawienia życia; sprawiać, tak aby coś się znalazło pod wodą, poszło na dno; 2. wymieniać ciało stałe w płynne poprzez ogrzewanie tryb.
Co znaczy Trącić:
Słownik 1. lekko uderzyć; 2. wydzielać słabą, niemiłą woń tryb.
  • Dodano:
  • Autor: