wykreślić definicja
Słownik Wykreślić definicja. Czym jest przekreślając linią ciągłą zbędny tekst; 2. wykonać rysunek.

Czy przydatne?

Definicja Wykreślić

Co oznacza WYKREŚLIĆ: 1. usunąć, unieważnić to, co zostało napisane, wydrukowane, przekreślając linią ciągłą zbędny tekst; 2. wykonać rysunek, wykres

Czym jest Wykreślić znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wartować:
Słownik 1. pełnić wartę; 2. mieć określoną wartość wykreślić.
Co znaczy Wstęp:
Słownik wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś; dostęp, przystęp, wejście; 2. to, od czego się coś rozpoczyna, pierwsza część, początkowe stadium czegoś, przygotowanie, wprowadzenie do całości; 3 wykreślić.
Co znaczy Wytrzeszcz:
Słownik 1. nadmierne wysunięcie się naprzód gałek ocznych, występujące zazwyczaj przy nadczynności tarczycy; 2. oczy zająca, królika wykreślić.
Co znaczy Wymienny:
Słownik 1. związany z wzajemnym przekazywaniem sobie czego, na przykład handel wymienny; 2. związany z narządem ssaków zawierającym gruczoły mleczne wykreślić.
Co znaczy Wiersz:
Słownik mową wiązaną, ukształtowany poprzez rytm, regularnie również poprzez rym; 2. odcinek metryczny w mowie wiązanej, wyodrębniony graficznie, stanowiący fundamentalną jednostkę rytmicznej budowy utworu wykreślić.
  • Dodano:
  • Autor: