leczenie kanałowe ciąża definicja
Jak leczyć Leczenie kanałowe a ciąża? Czym jest Najprawdopodobniej niezbędne będzie leczenie.

Czy przydatne?

Definicja Leczenie kanałowe a ciąża

Co znaczy: Leczenie kanałowe a ciąża Jestem w 20 tygodniu ciąży. Najprawdopodobniej niezbędne będzie leczenie kanałowe. Dentystka powiedziała, iż niezbędne będzie również zatrucie zęba Caustinerfem. Czy to jest bezpieczne? Aktualnie nie zatruwa się zębów. Leczenie endodontyczne wykonuje się w znieczuleniu. W trakcie jednego znieczulenia, jednej wizyty, usuwa się miazgę, kompletnie "opracowuje" się i wypełnia kanał. Problem w tym, iż w trakcie takiego leczenia trzeba zrobić zdjęcia rtg, a w razie ciąży to jest wykluczone. W Pani sytuacji najprawdopodobniej najlepiej byłoby opracować kanał i "przeczekać" na wodorotlenku wapnia. Jest jeszcze inna sposobność: ustalić długość kanału endometrem i wypełnić kanał. Tu jest jednak ryzyko, iż wypełnienie nie będzie poprawne, a sprawdzić to można jedynie na zdjęciu rtg, na co znowu nie pozwala ciąża