absorbancja definicja
Co to jest Absorbancja. Co oznacza służący w spektrofotometrii do oznaczania stężenia substancji w.

Czy przydatne?

Definicja Absorbancja

W diecie zastosowanie absorbancja: Absorbancja - współczynnik absorpcji (pochłaniania) światła, służący w spektrofotometrii do oznaczania stężenia substancji w roztworze; a. jest funkcją liczby cząsteczek absorbujących promieniowanie, znajdujących się na drodze promienia świetlnego, jest więc wprost proporcjonalna do stężenia roztworu; prędkość zmiany a. w reakcjach enzymatycznych jest proporcjonalna do aktywności enzymu wyrażonej w molach zużytego substratu (albo wytworzonego produktu) w jednostce czasu; dawniej: gęstość optyczna ? OD; ekstynkcja ?E

Czym jest Absorbancja znaczenie w Słownik składniki A .

Co znaczy Acefalia:
Słownik głowy albo części głowowej u zwierząt; b. pierwotna dotyczy wielu bezkręgowców, z całkowitym brakiem głowy (na przykład gąbki), z obecnością jedynie zwojów głowowych (((na przykład nicienie) albo z absorbancja.
Co znaczy Amensalizm:
Słownik osobniki jednego gatunku/populacji działają niekorzystnie na osobniki innego gatunku/populacji, nie odnosząc z tego powodu wymiernych korzyści, na przykład pędzlak wydziela substancję antybakteryjną absorbancja.
Co znaczy Analny Seks:
Słownik Analny seks - relacja płciowy opierający na wprowadzeniu męskiego członka do odbytu i odbytnicy absorbancja.
Co znaczy Apopleksja:
Słownik mózgu, apopleksja, nagłe zaburzenie mózgowego przepływu krwi, w konsekwencji zakrzepu, zatoru albo pęknięcia naczynia krwionośnego; symptomami u. m. są tak zwany ubytki neurologiczne (na przykład absorbancja.
Co znaczy Aloes:
Słownik zielona roślina o charakterze drzewiastego sukulenta, należąca do rodziny liliowatych (Liliceae), występująca na ubogich w wodę, piaszczystych i kamienistych terenach wschodniej i południowej Afryki absorbancja.
  • Dodano:
  • Autor: