angioendotheliosarcoma definicja
Co to jest Angioendotheliosarcoma. Co oznacza Angioendotheliosarcoma - nowotwory tkanek miękkich.

Czy przydatne?

Definicja Angioendotheliosarcoma

W diecie zastosowanie angioendotheliosarcoma: Angioendotheliosarcoma - nowotwory tkanek miękkich

Czym jest Angioendotheliosarcoma znaczenie w Słownik składniki A .

Co znaczy Aids:
Słownik angielskiego: Acqiured Immune Deficiency Syndrome), zespół nabytego upośledzenia odporności, dolegliwość wynikająca z zakażenia wirusem HIV (zobacz HIV), niszcząca kompletnie systemy obronne angioendotheliosarcoma co znaczy.
Co znaczy Audiologia:
Słownik Audiologia - edukacja obejmująca całokształt informacje z zakresu zagadnień słuchu i praktyczną zdolność wykonywania i interpretacji wyników badań słuchu angioendotheliosarcoma krzyżówka.
Co znaczy Azbestoza:
Słownik Azbestoza - pylica azbestowa, dolegliwość wywołana wniknięciem do organizmu włókienek azbestu; objawia się zwłóknieniem płuc, prowadzi do niewydolności oddechowej i nowotworów angioendotheliosarcoma co to jest.
Co znaczy Aplazja:
Słownik Aplazja - brak rozwoju narządu wskutek zaburzeń organogenezy albo także zanik narządu w następstwie straty umiejętności do odnowy angioendotheliosarcoma słownik.
Co znaczy Autotrening:
Słownik Autotrening - samodzielne i systematyczne wykonywanie ćwiczeń fizycznych albo oddziaływań wyrównujących istniejące braki w psychofizycznym stanie organizmu angioendotheliosarcoma czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: