dysmorfofobia definicja
Co to jest Dysmorfofobia. Co oznacza brzydocie. Uporczywe analizowanie na przykład kształtu.

Czy przydatne?

Definicja Dysmorfofobia

W diecie zastosowanie dysmorfofobia: Dysmorfofobia - dręczący lęk i natrętna myśl o własnej brzydocie. Uporczywe analizowanie na przykład kształtu własnego nosa, niewłaściwego układu ust, odstających uszu. Symptom ten najczęściej spotykany jest w przebiegu nerwicy młodzieńczej, lecz może być także jednym z objawów rozpoczynającej się psychozy schizofrenicznej. Dysmorfofobia wymaga konsultacji psychiatrycznej

Czym jest Dysmorfofobia znaczenie w Słownik składniki D .

Co znaczy Dysymulacja:
Słownik świadome ukrywanie objawów chorobowych w celu uzyskania ustalonych korzyści; chęć zaprzestania leczenia, wypisania ze szpitala albo pomniejszenia czujności otoczenia wówczas, chory ma myśli dysmorfofobia.
Co znaczy Dezynfekcja:
Słownik odkażanie); niszczenie w środowisku zewnętrznym drobnoustrojów chorobotwórczych Dezynfekcja ma na celu zapobieganie zakażeniom. W odkażeniu stosuje się środki fizyczne (wysoka temperatura, promienie dysmorfofobia.
Co znaczy Dysforia:
Słownik Dysforia - drażliwość, wybuchy gniewu, agresji występujące z błahego powodu albo bez uchwytnej powody. U dzieci dysforia występuje najczęściej jako skutek organicznego uszkodzenia mózgu dysmorfofobia.
Co znaczy Dializa:
Słownik oddzielania substancji drobnocząsteczkowych od makrocząsteczek z roztworu wykorzystująca umiejętność przepuszczania poprzez wybrane błony tylko drobnych cząsteczek; bazuje na umieszczeniu roztworu z dysmorfofobia.
Co znaczy Delirium:
Słownik głębokie zaburzenia świadomości objawiające się niepokojem ruchowym, lękiem, omamami i iluzjami. Orientacja co do własnej osoby jest na ogół zachowana, z kolei zaburzony jest odbiór otoczenia dysmorfofobia.
  • Dodano:
  • Autor: