dezoksyrybonukleotyd definicja
Co to jest dezoksyrybonukleotyd. Wyjaśnienie złożona jest z zasad azotowych: pirymidynowej (tymina.

Czy przydatne?

Co to jest dezoksyrybonukleotyd?

Co oznacza: nukleotyd wchodzący w skład kwasu dezoksyrybonukleinowego; złożona jest z zasad azotowych: pirymidynowej (tymina, cytozyna) i purynowej (adenina, guanina), reszty cukrowej (2-dezoksyrybozy) i reszty kwasu ortofosforowego

Czym jest dezoksyrybonukleotyd znaczenie w Słownik biologia D .