pmo definicja
Słownik Pismo definicja. Czym jest pojęć; 2. ogół liter składających się na dany alfabet; 3. to, co.

Czy przydatne?

Definicja Pismo

Co oznacza Pismo:
1. zespół znaków graficznych będących znakami dźwięków albo pojęć; 2. ogół liter składających się na dany alfabet; 3. to, co jest napisane, wyrażone znakami pisarskimi; litery; 4. właściwy komuś sposób pisania, kreślenia liter i cyfr; 5. wyrażanie myśli dzięki znaków graficznych, zdolność pisania; 6. tekst napisany ręcznie albo maszynowo na kartce (kartkach) papieru, na przykład list, dokument, akt; 7. utwory literackie, publicystyczne, dzieła naukowe i tym podobne; 8. czasopismo, na przykład gazeta codzienna, tygodnik, miesięcznik

Czym jest Pismo znaczenie w Słownik wyrazy P .