antybiotyki definicja
Co to jest Antybiotyki. Co oznacza częściej, związki uzyskane wskutek chemicznej albo.

Czy przydatne?

Co to jest Antybiotyki

W diecie zastosowanie: Antybiotyki - związki pochodzenia naturalnego i, coraz częściej, związki uzyskane wskutek chemicznej albo mikrobiologicznej modyfikacji związków naturalnych. Wywierają działanie przeciwbakteryjne przez uszkadzanie struktur komórkowych albo hamowanie układów enzymatycznych, które warunkują poprawne funkcjonowanie komórki bakteryjnej. Główne systemy działania antybiotyków polegają na: - hamowaniu biosyntezy ściany komórkowej, co prowadzi do rozpadu komórki bakteryjnej; - uszkodzeniu błony cytopiazmatycznej bakterii, skutkuje to zaburzenia jej przepuszczalności i utratę metabolitów niezbędnych dla życia bakterii; - zaburzeniu mechanizmów metabolicznych w cytoplazmie komórki bakteryjnej, raczej hamowanie różnych etapów biosyntezy białka. W zależności od budowy chemicznej antybiotyku systemu jego działania i rodzaju drobnoustroju następuje zahamowanie wzrostu (sukces bakteriostatyczny) albo śmierć komórki ((sukces bakteriobójczy)

Czym jest Antybiotyki znaczenie w Słownik składniki A .