fiksacja definicja
Co to jest Fiksacja. Co oznacza tendencji do powtarzania tego samego zachowania (regularnie.

Czy przydatne?

Co to jest Fiksacja

W diecie zastosowanie: Fiksacja - termin stosowany w psychologii dla ustalenia tendencji do powtarzania tego samego zachowania (regularnie nieskutecznego). W tym znaczeniu iksacja stanowi jeden z objawów nerwicy. Może przybierać postać uporczywego trzymania się tego samego schematu przy rozwiązywaniu zadań o charakterze intelektualnym i powiązane jest z tak zwany sztywnością myślenia albo także uporczy­ego przeżywania negatywnych uczuć w konsekwencji doznanego urazu psychicznego. W innym rozumieniu fiksacja znaczy zatrzymanie się na jednej z faz rozwoju i bazuje na przejawianiu zachowań charakterystycznych dla tej etapy, bez możliwości ich zmiany w kierunku przejawiania zachowań bardziej dojrzałych

Czym jest Fiksacja znaczenie w Słownik składniki F .