donor definicja
Co to jest donor. Wyjaśnienie dawca. Co znaczy DONOR definicja.

Czy przydatne?

Co to jest donor

Co oznacza DONOR: dawca

Czym jest donor znaczenie w Słownik biologia D .

Co znaczy Dyferencjacja:
Słownik różnicowanie donor.
Co znaczy Dwuglicerydy:
Słownik tłuszcze donor.
Co znaczy Diaspory:
Słownik twory wykorzystywane do rozsiewania i rozprzestrzeniania się roślin. Do d. należą nasiona, przetrwalniki, zarodniki, owoce i wegetatywne części roślin, takie jak bulwy, bulwki itp donor.
Co znaczy Dobór Naturalny:
Słownik selekcja donor.
Co znaczy Dziura Ozonowa:
Słownik z zanieczyszczeniem atmosfery związkami reagującymi z ozonem, powodującymi powstawanie ubytków w ozonosferze. Do takich związków należą freony (chloro- i fluoropochodne węglowodorów), tlenki azotu donor.
  • Dodano:
  • Autor: