genetyczny dryft definicja
Co to jest dryft genetyczny. Wyjaśnienie występowania poszczególnych alleli w populacjach.

Czy przydatne?

Co to jest dryft genetyczny

Co oznacza DRYFT GENETYCZNY: zmiany w częstości występowania poszczególnych alleli w populacjach, powiązane z emigracją albo imigracją osobników o ustalonych genotypach. W ograniczonej ilościowo populacji jeden z alleli może zostać zupełnie wyeliminowany, jeśli przeżywające osobniki będą homozygotami z przeciwstawnym allelem. W ten sposób ustalają się nowe częstości alleli w populacjach, na przykład przy kolonizacji nowych terenów albo wysp, na których przypadkowe osobniki dają start kolejnym populacjom

Czym jest dryft genetyczny znaczenie w Słownik biologia D .

Co znaczy Dwuhydroksychoekalcyferol:
Słownik hormony zwierzęce dryft genetyczny.
Co znaczy Dehydrogenacja:
Słownik mechanizm powodujący odłączenie elektronów i dwóch protonów (H+) od różnych substratów przy udziale enzymów oksydoredukcyjnych (oksydoreduktaz dryft genetyczny.
Co znaczy Dezaminacja:
Słownik mechanizm odłączenia ekipy aminowej od różnych substratów, raczej aminokwasów. D. może zachodzić w warunkach tlenowych i beztlenowych dryft genetyczny.
Co znaczy Dziura Ozonowa:
Słownik z zanieczyszczeniem atmosfery związkami reagującymi z ozonem, powodującymi powstawanie ubytków w ozonosferze. Do takich związków należą freony (chloro- i fluoropochodne węglowodorów), tlenki azotu dryft genetyczny.
Co znaczy Duplikacje:
Słownik aberracje chromosomowe dryft genetyczny.
  • Dodano:
  • Autor: