grzybnia definicja
Co to jest grzybnia. Wyjaśnienie Mycetae) zbudowana ze strzępek ułożonych luźno (g. strzępkowa.

Czy przydatne?

Co to jest grzybnia

Co oznacza GRZYBNIA: plecha grzybów (Mycetae) zbudowana ze strzępek ułożonych luźno (g. strzępkowa) albo ciasno przylegających do siebie (g. plektenchymatyczna). Silnie rozgałęziona g. może osiągać średnicę kilkunastu metrów, rozrastając się na powierzchni ziemi albo pod jej powierzchnią. Z g. plektenchymatycznej zbudowane są jadalne owocniki workowców (Ascomycetes) i podstawczaków (Basidiomycetes)

Czym jest grzybnia znaczenie w Słownik biologia G .

Co znaczy Gruczoły Endokrynowe:
Słownik gruczoły grzybnia.
Co znaczy Geotaksje:
Słownik taksje grzybnia.
Co znaczy Gruczoły Skórne:
Słownik gruczoły powstałe z naskórka o różnej budowie i funkcji. Do g.s. należą między innymi gruczoł kuprowy, gruczoły łojowe, gruczoły potowe i gruczoły mleczne grzybnia.
Co znaczy Gen Letalny:
Słownik którego ujawnienie się skutkuje śmierć osobnika. Allele g.l. są zazwyczaj recesywne, dlatego g.l. ujawniają własne działanie w pierwszej kolejności u organizmów homozygotycznych (aa). Gen, który grzybnia.
Co znaczy Gen Mozaikowy:
Słownik fragmentów DNA zawierających informację genetyczną (egzonów) i odcinków pozbawionych informacji genetycznej (intronów). Przewarzająca część genów organizmów eukariotycznych ma strukturę mozaikową grzybnia.
  • Dodano:
  • Autor: