galaktoza geny alleliczne definicja
Gardziel co znaczy glacjał krzyżówka gatunek borealny co to jest gojenie się słownik garbniki czym.

Słownik biologii i definicje z chemii na G

 • Co to jest Galaktoza Definicja cukier prosty, kluczowy składnik dwucukru laktozy występującego w mleku wszystkich ssaków (Mammalia co znaczy.
 • Co to jest Alleliczne Geny Definicja allele krzyżówka.
 • Co to jest Glicerydy Definicja tłuszcze co to jest.
 • Co to jest Gastrolity Definicja ptaki, na przykład z rzędu kuraków (Galliformes), ułatwiające rozdrabnianie pokarmu (nasion). U skorupiaków (Crustacea), na przykład raka słownik.
 • Co to jest Gromada Definicja kategoria systematyczna czym jest.
 • Co to jest Gastrocel Definicja ścianach zbudowanych z endodermy, tworząca jamę ciała i układ pokarmowy dwuwarstwowców (Mesozoa) mających dwa listki zarodkowe: ekto- i co oznacza.
 • Co to jest Szczękowe Gruczoły Definicja gruczoły skorupowe tłumaczenie.
 • Co to jest Prostetyczna Grupa Definicja enzymy przykłady.
 • Co to jest Gsh Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest Grzybnia Definicja strzępek ułożonych luźno (g. strzępkowa) albo ciasno przylegających do siebie (g. plektenchymatyczna). Silnie rozgałęziona g. może osiągać encyklopedia.
 • Co to jest Synantropijny Gatunek Definicja organizmy synantropijne jak działa.
 • Co to jest Gastryna Definicja hormony zwierzęce czy jest.
 • Co to jest Podzielony Gen Definicja gen mozaikowy pojęcie.
 • Co to jest Genetyka Definicja organizmów. G. populacyjna (zw. także ilościową) zajmuje się badaniem systemów powstawania i utrzymywania się zmienności genetycznej w wyjaśnienie.
 • Co to jest Wielokrotne Geny Definicja geny kumulatywne opis.
 • Co to jest Gigantopiteki Definicja antropogeneza informacje.
 • Co to jest Rh Gh Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Glikogeneza Definicja glikogenogeneza co znaczy.
 • Co to jest Grana Definicja chloroplasty krzyżówka.
 • Co to jest Sterczowy Gruczoł Definicja gruczoł krokowy co to jest.
 • Co to jest Gruczoły Definicja wydzielające substancje zw. sekretami albo wydzielinami. Z racji na sposób wydzielania g. dzieli się na egzokrynowe i endokrynowe. G słownik.
 • Co to jest Merokrynowe Gruczoły Definicja gruczoły czym jest.
 • Co to jest Guanina Definicja puryny co oznacza.
 • Co to jest Zimowego Snu Gruczoły Definicja występująca u zwierząt zapadających w sen zimowy. Ma budowę zrazikową, typową dla gruczołów, posiada bogatsze unaczynienie i unerwienie niż tłumaczenie.
 • Co to jest Gady Definicja kręgowców, w większości lądowych, powstała z płazów w karbonie ( ery i okresy geologiczne). Najpierwotniejszą ekipą gadów były karbońskie przykłady.
 • Co to jest Gastrula Definicja zwierząt, następujące po blastuli; 2) zbudowana z ektodermy (warstwa zewnętrzna) i endodermy (warstwa wewnętrzna) jama ciała niższych definicja.
 • Co to jest Gody Definicja moment godowy encyklopedia.
 • Co to jest Gleba Definicja powstała wskutek działania mechanizmów glebotwórczych. G. powstaje wskutek wietrzenia (kruszenia się) skał pod wpływem czynników fizycznych jak działa.
 • Co to jest Gonady Definicja gruczoły rozrodcze czy jest.
 • Co to jest Kostołuskie Chrzęstne Ganoidy Definicja Actinopterygii), do których należą jesiotrokształtne (Accipenseriformes). Na głowie g.ch. znajduje się dziób (rostrum), pod którym położony pojęcie.
 • Co to jest Efemeryczne Gatunki Definicja bardzo krótkim cyklu życiowym. Po opadach deszczu bardzo błyskawicznie kiełkują, zakwitają i wytwarzają nasiona. Nasiona g.e. są odporne na wyjaśnienie.
 • Co to jest Potowe Gruczoły Definicja wyjątkiem waleni, syren, słoni i łuskowców), wydzielające pot. Są zbudowane z silnie skręconej części wydzielniczej (kłębków), znajdującej opis.
 • Co to jest Przytarczyczne Gruczoły Definicja kręgowców lądowych, położone w pobliżu tarczycy. G.p. wydzielają parathormon ( hormony zwierzęce) wywołujący przyrost poziomu wapnia we informacje.
 • Co to jest Mleczne Gruczoły Definicja gruczoły wydzielające mleko. Powstały najprawdopodobniej wskutek przekształcenia gruczołów potowych. G.m. są zbudowane z pęcherzyków znaczenie.
 • Co to jest Krwi Grupy Definicja zwierząt kręgowych bazujący na kryterium zlepiania się erytrocytów po zmieszaniu krwi osobników posiadających różne g.k. U człowieka co znaczy.
 • Co to jest Rozrodcze Gruczoły Definicja gamet, wchodzące w skład układów rozrodczych zwierząt. Gamety kobiece (komórki jajowe) wytwarzane są poprzez jajniki, a gamety męskie krzyżówka.
 • Co to jest Głodowanie Definicja będących w stanie hibernacji ( sen zimowy) albo estywacji ( sen letni), charakteryzujący się zachowaniem aktywności ruchowej bez pobierania co to jest.
 • Co to jest Ślinowe Gruczoły Definicja lądowych gruczoły wydzielające śluz albo ślinę, położone w błonie śluzowej języka i j. ustnej. Wydzielina g.ś. ułatwia połykanie suchego słownik.
 • Co to jest Gametogeneza Definicja gamet. U wielokomórkowych zwierząt nosi nazwę oogenezy (powstają gamety kobiece) i spermatogenezy (męskie czym jest.
 • Co to jest Grzyby Definicja organizmów cudzożywnych (saprofitów, pasożytów i symbiontów), pozbawionych chlorofilu, obejmująca około 75 tys. gatunków. G. reprezentują co oznacza.
 • Co to jest Zwierząt Głosy Definicja dźwiękowych o różnej budowie i pochodzeniu. U bezkręgowców (skorupiaków, pajęczaków, wijów i owadów) dźwięki mogą być wydawane poprzez tłumaczenie.
 • Co to jest Kosmopolityczne Gatunki Definicja zakresowi tolerancji i umiejętności do dyspersji czynników abiotycznych środowiska ( eurybionty) mogą zamieszkiwać prawie całą kulę ziemską przykłady.
 • Co to jest Geobionty Definicja g. należą bakterie, sinice, glony (okrzemki i zielenice), grzyby, pierwotniaki, nicienie, skąposzczety (dżdżownice), wije, skorupiaki definicja.
 • Co to jest Gastrulacja Definicja U niższych bezkręgowców wskutek g. powstają dwie warstwy zarodkowe (ekto- i endoderma). U większości zwierząt, poczynając od pierścienic, g encyklopedia.
 • Co to jest Gen Definicja zbudowana z odcinka DNA o specyficznym układzie nukleotydów. G. może być zlokalizowany w chromosomie (g. chromosomowy) albo w cytoplazmie jak działa.
 • Co to jest Gametangiogamia Definicja komórki rozrodcze (gametangiów) dwóch morfologicznie różnych osobników. G. występuje między innymi u grzybów (Mycetae), których czy jest.
 • Co to jest Glonowce Definicja pasożytami roślin, należące do grzybów właściwych (Eumycotina). G. mogą być zbudowane z jednej komórki albo z grzybni jednokomórkowej pojęcie.
 • Co to jest Glicerol Definicja wodorotlenowe i trzy atomy węgla. G. wspólnie z kwasami tłuszczowymi jest kluczowym składnikiem tłuszczów właściwych. Zobacz także: lipidy wyjaśnienie.
 • Co to jest Glutynanty Definicja parzydełka opis.
 • Co to jest Algi Glony Definicja wielokomórkowych samożywnych roślin niższych, należących do różnych grup systematycznych, podobnych pod względem anatomicznym i informacje.
 • Co to jest Gliceryna Definicja glicerol znaczenie.
 • Co to jest Jadowe Gruczoły Definicja wydzieliny. Mają znaczenie obronne albo powiązane ze zdobywaniem pokarmu. U roślin wykształcone w formie włosków gruczołowych, których co znaczy.
 • Co to jest Glutamina Definicja aminokwasy krzyżówka.
 • Co to jest Gerontologia Definicja edukacja zajmująca się badaniem mechanizmów starzenia się organizmów, w szczególności ludzi co to jest.
 • Co to jest Grono Definicja kwiatostany słownik.
 • Co to jest Krokowy Gruczoł Definicja samców ssaków, położony u nasady cewki moczowej. G.k. produkuje wydzielinę wchodzącą w skład płynu nasiennego, zwiększającą ruchliwość czym jest.
 • Co to jest Kuprowy Gruczoł Definicja Aves). Umiejscowiony w skórze, u nasady sterówek. Wydzielina g.k., rozprowadzana dziobem po piórach, natłuszcza i zabezpiecza pióra przed co oznacza.
 • Co to jest Głowotułów Definicja Chelicerata), na przykład pająków, kosarzy, skorpionów, roztoczy, powstały ze zrośnięcia odcinka głowowego z tułowiowym. Na g. występuje tłumaczenie.
 • Co to jest Graptolity Definicja żyły w okresie od kambru do karbonu ( ery i okresy geologiczne). Tworzyły osiadłe albo planktoniczne kolonie o zróżnicowanych, zazwyczaj przykłady.
 • Co to jest Glebożercy Definicja Oligochaeta), żywiące się glebą, wykorzystujące znajdującą się w niej martwą materię organiczną. Gleba przetrawiona i wydalona w formie definicja.
 • Co to jest Zapachowe Gruczoły Definicja gruczoły wonne encyklopedia.
 • Co to jest Bliźniacze Gatunki Definicja gatunki blisko spokrewnione, niemożliwe do odróżnienia na podstawie cech morfologicznych jak działa.
 • Co to jest Grąd Definicja na żyznych glebach. G. charakteryzuje się bogatym runem leśnym, dominującym gatunkiem drzewa jest grab czy jest.
 • Co to jest Gametangium Definicja męskie i kobiece (gamety). G. kobiece (makrogametangium), wytwarzające gamety kobiece, u glonów i grzybów nosi nazwę lęgni, a u organowców pojęcie.
 • Co to jest Gametofit Definicja roślin (mszaków, paprotników i roślin nasiennych) wytwarzające komórki płciowe (gamety). Wskutek połączenia gamet powstaje diploidalny (2n wyjaśnienie.
 • Co to jest Gametofor Definicja gametofit mchów (Bryopsida) zbudowany z zielonej ulistnionej łodygi przytwierdzonej chwytnikami do podłoża opis.
 • Co to jest Galwanotropizm Definicja tropizmy informacje.
 • Co to jest Gametocyt Definicja jednokomórkowy przekształcające się w gametę albo w konsekwencji podziałów w kilka gamet. Mikrogametocyt to organizm jednokomórkowy znaczenie.
 • Co to jest Galwanotaksje Definicja taksje co znaczy.
 • Co to jest Chromosomów Garnitur Definicja zawierająca się w gamecie organizmu rodzicielskiego (genom). Komórka haploidalna posiada jeden zespół chromosomów (n), a diploidalna dwa krzyżówka.
 • Co to jest Gamety Definicja komórki rozrodcze, łączące się w procesie zapłodnienia. Wyjątek stanowią pierwotniaki (orzęski), u których g. są jądra komórkowe co to jest.
 • Co to jest Gastroporus Definicja pobierania i wydalania pokarmu ( gastrocel). U zwierząt pierwoustych g. pełni funkcję otworu gębowego, a u wtóroustych pełni funkcję otworu słownik.
 • Co to jest ganoidy kostne, przejściowce, pełnokostne Definicja Ciało g.k. pokryte jest łuskami ganoidalnymi albo elastycznymi; funkcję płuc pełni narząd powietrzny o budowie gąbczastej; trzony kręgów czym jest.
 • Co to jest Gangliozydy Definicja glikolipidów (powstałe z połączenia tłuszczów i cukrów), występujące w substancji szarej mózgu, odpowiedzialne za przekazywanie bodźców w co oznacza.
 • Co to jest Gatunek Definicja taksonomii, definiowana jako ekipa naturalnych populacji, których osobniki mogą się swobodnie krzyżować (posiadają wspólną pulę genową) i tłumaczenie.
 • Co to jest Gastrozoid Definicja umiejętności do rozrodu osobnik w kolonii jamochłonów (Coelenterata), odpowiedzialny za zdobywanie i trawienie pokarmu przykłady.
 • Co to jest Mozaikowy Gen Definicja zawierających informację genetyczną (egzonów) i odcinków pozbawionych informacji genetycznej (intronów). Przewarzająca część genów definicja.
 • Co to jest Letalny Gen Definicja się skutkuje śmierć osobnika. Allele g.l. są zazwyczaj recesywne, dlatego g.l. ujawniają własne działanie w pierwszej kolejności u encyklopedia.
 • Co to jest Siostrzane Gatunki Definicja bardzo podobne, lecz możliwe do odróżnienia na podstawie cech morfologicznych. G.s. mogą zamieszkiwać te same obszary (g. sympatryczne jak działa.
 • Co to jest Epistatyczny Gen Definicja epistaza czy jest.
 • Co to jest Politypowe Gatunki Definicja gatunki, w obrębie których wyróżnia się więcej niż jeden podgatunek pojęcie.
 • Co to jest Wskaźnikowe Gatunki Definicja bioindykatory wyjaśnienie.
 • Co to jest Gemule Definicja Porifera), produkowane jesienią. G. zbudowane są ze sponginowej otoczki, niewyspecjalizowanych pełzakowatych komórek (archeocytów) i opis.
 • Co to jest Semiletalny Gen Definicja gen letalny informacje.
 • Co to jest Mendlowska Genetyka Definicja Mendel Grzegorz znaczenie.
 • Co to jest Genom Definicja monoploidalnym (1n) garniturze chromosomów organizmu eukariotycznego albo suma genów organizmu prokariotycznego. Termin ten jest czasem co znaczy.
 • Co to jest Genitalia Definicja zewnętrzne narządy płciowe krzyżówka.
 • Co to jest Generacja Definicja pokolenie co to jest.
 • Co to jest Gnida Definicja kolokwialna nazwa jaja wszy złożonego na włosach słownik.
 • Co to jest Genotyp Definicja osobnika zlokalizowana w genach. Pod wpływem czynników środowiska g. wyznacza zespół cech zewnętrznych organizmu (fenotyp). Terminem tym czym jest.
 • Co to jest Genofor Definicja genetycznego organizmów prokariotycznych (wirusów, bakterii i sinic). Jest przykładem chromosomu organizmów eukariotycznych co oznacza.
 • Co to jest Strukturalny Gen Definicja operon tłumaczenie.
 • Co to jest Glikogenoliza Definicja rozkład glikogenu do glukozy wykorzystywanej w procesach oddychania komórkowego przykłady.
 • Co to jest Kumulatywne Geny Definicja geny współdziałające ze sobą w tworzeniu jednej cechy, gdyż ich działanie indywidualne ma niewielkie efekty fenotypowe definicja.
 • Co to jest Geotaksje Definicja taksje encyklopedia.
 • Co to jest Polimeryczne Geny Definicja geny kumulatywne jak działa.
 • Co to jest Roślin Geografia Definicja biogeografia czy jest.
 • Co to jest Sprzężone Geny Definicja na pokolenie. G.s. determinują różne cechy, a stopień ich sprzężenia zależy od ich odległości w chromosomie. Geny położone bliżej siebie są pojęcie.
 • Co to jest Modyfikatory Geny Definicja geny wpływające na wykształcenie cechy determinowanej poprzez inny gen, nie będący allelem g.m wyjaśnienie.
 • Co to jest Glikokortykoidy Definicja hormony zwierzęce opis.
 • Co to jest Geotropizm Definicja tropizmy informacje.
 • Co to jest Geobotanika Definicja biogeografia znaczenie.
 • Co to jest Gh Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Gigantyzm Definicja wysokim wzrostem, powodowana powiększoną produkcją somatotropiny (hormonu wzrostu) poprzez przysadkę mózgową. Zobacz także: akromegalia krzyżówka.
 • Co to jest Ih Gh Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Ginogeneza Definicja jajowej (bez zapłodnienia), wymagający stymulacji poprzez plemnik. Plemnik wnikający do cytoplazmy komórki jajowej pobudza ją do podziałów słownik.
 • Co to jest Gibereliny Definicja regulatory wzrostu i rozwoju roślin czym jest.
 • Co to jest Giardiaza Definicja lamblioza co oznacza.
 • Co to jest Glikogenogeneza Definicja powstawanie glikogenu z cząsteczek glukozy, uaktywnionych poprzez podłączenie urydynodifosforanu (UDP tłumaczenie.
 • Co to jest Glikogen Definicja zbudowany z cząsteczek glukozy, kluczowy materiał zapasowy zwierząt, magazynowany w wątrobie i mięśniach. W momencie zwiększonego przykłady.
 • Co to jest Glicyna Definicja aminokwasy definicja.
 • Co to jest Globuliny Definicja roztworach soli, nierozpuszczalne w wodzie. Do g. należą fibrynogen i przeciwciała ( immunoglobuliny), białka występujące w osoczu krwi encyklopedia.
 • Co to jest Glikoliza Definicja cytoplazmie w warunkach beztlenowych. Pierwszym etapem jest fosforylacja cząsteczki glukozy, która przy zastosowaniu dwóch cząsteczek ATP jak działa.
 • Co to jest Glioksysomy Definicja mikrociała czy jest.
 • Co to jest Glukagon Definicja hormony zwierzęce pojęcie.
 • Co to jest Glikokaliks Definicja błona komórkowa wyjaśnienie.
 • Co to jest Glikoproteiny Definicja strukturalne białka złożone, zbudowane z cukru i części białkowej. Jednym z głownych g. jest kolagen opis.
 • Co to jest Glukoza Definicja substrat przemian energetycznych żywych organizmów. Z g. zbudowane są celuloza, skrobia i glikogen, polisacharydy mające spore znaczenie informacje.
 • Co to jest Główka Definicja kwiatostany znaczenie.
 • Co to jest Głowonogi Definicja charakteryzująca się dobrze rozwiniętym mózgiem otoczonym szkieletem chrzęstnym, obecnością ramion otaczających wyodrębnioną głowę i oczu co znaczy.
 • Co to jest Gniazdowniki Definicja pobytu w gnieździe pod opieką rodziców, gdyż wykluwają się ślepe i nieopierzone. Do g. między innymi należą ptaki drapieżne, wróblowate krzyżówka.
 • Co to jest Gnicie Definicja organicznej (raczej białek) do prostych związków przyswajalnych poprzez rośliny. G. dzieje się pod wpływem bakterii (laseczek gnilnych co to jest.
 • Co to jest Głowostrunowce Definicja bezczaszkowce słownik.
 • Co to jest Gniotowe Definicja nagozalążkowych. Cechami zbliżającymi g. do okrytozalążkowych są: siatkowate unerwienie liści, owadopylność, silnie zredukowany gametofit czym jest.
 • Co to jest Męskie Gonady Definicja jądra co oznacza.
 • Co to jest gonadotropina surowicy źrebnej klaczy Definicja hormony zwierzęce tłumaczenie.
 • Co to jest Gondwana Definicja płd., obejmujący Afrykę, Australię, Antarktydę, większą część Ameryki Płd. i Półwysep Indyjski i Arabski. Powstał w ordowiku. Rozpad G przykłady.
 • Co to jest Żeńskie Gonady Definicja jajniki definicja.
 • Co to jest Kosmówkowa Gonadotropina Definicja hormony zwierzęce encyklopedia.
 • Co to jest Gronkowce Definicja ziarniaki) tworzące na preparatach skupienia w kształcie gron. Występują w powietrzu, wodzie, na powierzchni elementów, w produktach jak działa.
 • Co to jest Grasica Definicja parzysty gruczoł dokrewny występujący u osobników młodocianych, produkujący ciała odpornościowe. Zanika w okresie dojrzewania czy jest.
 • Co to jest Gonidia Definicja porostów; 2) zarodniki (duży) wykorzystywane do bezpłciowego rozmnażania roślin; 3) wielokomórkowe części roślin wykorzystywane do pojęcie.
 • Co to jest Granulocyty Definicja posiadające wielopłatowe jądra. W zależności od odczynu powodującego zabarwienie ziarnistości występujących w ich cytoplazmie g. zostały wyjaśnienie.
 • Co to jest Gonofory Definicja osobniki odpowiedzialne za rozmnażanie płciowe w koloniach stułbiopławów (Hydrozoa). Zobacz także: gastrozoid opis.
 • Co to jest Gazowe Gruczoły Definicja wykorzystywane zwierzętom do unoszenia się w toni wodnej. Występują między innymi w ściankach pęcherza pławnego ryb (Pisces informacje.
 • Co to jest Apokrynowe Gruczoły Definicja gruczoły znaczenie.
 • Co to jest Przedtułowiowy Gruczoł Definicja gruczoł protorakalny co znaczy.
 • Co to jest Rektalny Gruczoł Definicja wykorzystywany do usuwania z organizmu nadmiaru soli, powstały z przekształconego jelita ślepego.narząd ryb spodoustych (Selachii krzyżówka.
 • Co to jest Protorakalny Gruczoł Definicja wydzielający ekdyzon (hormon linienia), powodujący przeobrażenie i linienie owadów i skorupiaków. Występuje w przedtułowiu co to jest.
 • Co to jest Linienia Gruczoł Definicja gruczoł protorakalny słownik.
 • Co to jest Czułkowy Gruczoł Definicja Crustacea), powstały z przekształconych metanefrydiów. Ujście g.cz. znajduje się przy podstawie II pary czułków czym jest.
 • Co to jest Gruboszowate Definicja sukulenty co oznacza.
 • Co to jest Obojnaczy Gruczoł Definicja obojnaczy gruczoł rozrodczy, występujący u ślimaków lądowych, produkujący komórki jajowe i plemniki tłumaczenie.
 • Co to jest Wątrobowy Gruczoł Definicja gruczoł w jelicie środkowym mięczaków (Mollusca), produkujący enzymy trawienne przykłady.
 • Co to jest Holokrynowe Gruczoły Definicja gruczoły definicja.
 • Co to jest Żółtkowy Gruczoł Definicja część gonady żeńskiej płazińców (Platyhelminthes), wytwarzająca żółtko zawarte w jajach encyklopedia.
 • Co to jest Dokrewne Gruczoły Definicja gruczoły jak działa.
 • Co to jest Endokrynowe Gruczoły Definicja gruczoły czy jest.
 • Co to jest Egzokrynowe Gruczoły Definicja gruczoły pojęcie.
 • Co to jest Łzowe Gruczoły Definicja wydzielina zwilża powierzchnię gałek ocznych (rogówkę), przyczyniając się do usuwania zanieczyszczeń. G.ł. żółwi morskich służą do wyjaśnienie.
 • Co to jest Płciowe Gruczoły Definicja gruczoły rozrodcze opis.
 • Co to jest Jelitowe Gruczoły Definicja cewkowate gruczoły uchodzące u podstawy kosmków jelitowych w jelicie cienkim; wytwarzają sok jelitowy bogaty w enzymy trawienne informacje.
 • Co to jest Przytarczycowe Gruczoły Definicja gruczoły przytarczyczne znaczenie.
 • Co to jest Przędne Gruczoły Definicja bezkręgowców produkujące nici używane na przykład do budowy sieci pająków, oprzędu poczwarki (jedwabnik morwowy) i tym podobne Zobacz także co znaczy.
 • Co to jest Łojowe Gruczoły Definicja występujące u ssaków (Mammalia), wydzielające łój, wytwór obumierania i rozkładu komórek gruczołowych. Przewody wyprowadzające g.ł. uchodzą krzyżówka.
 • Co to jest Morrena Gruczoły Definicja gruczoły wapienne co to jest.
 • Co to jest Skórne Gruczoły Definicja budowie i funkcji. Do g.s. należą między innymi gruczoł kuprowy, gruczoły łojowe, gruczoły potowe i gruczoły mleczne słownik.
 • Co to jest Wodne Gruczoły Definicja hydatody czym jest.
 • Co to jest Wapienne Gruczoły Definicja skąposzczetów (Oligochaeta), których wydzielina o zasadowym odczynie neutralizuje kwasy organiczne zawarte w pokarmie (glebie co oznacza.
 • Co to jest Trawienne Gruczoły Definicja enzymy odpowiadające za rozkład białek, cukrów, tłuszczów (wątroba, trzustka); 2) u roślin owadożernych - enzymy proteolityczne tłumaczenie.
 • Co to jest Grzybice Definicja poprzez pasożytnicze grzyby. G. najczęściej występującymi u człowieka są dermatomikozy, choroby wywoływane poprzez grzyby pasożytujące na przykłady.
 • Co to jest Grzybowce Definicja gromada w królestwie grzybów (Mycetae) obejmująca między innymi workowce (Ascomycetes) i podstawczaki (Basidiomycetes definicja.
 • Co to jest Nerwowe Grzebienie Definicja połączonych z ektodermą i rynienką nerwową (w momencie jej przekształcania się w cewkę nerwową). Komórki g.n. przekształcają się w encyklopedia.
 • Co to jest Wonne Gruczoły Definicja niektórych gadów (żółwi, węży i krokodyli), wydzielające substancje o intensywnym zapachu, umożliwiające odszukanie partnerów w okresie jak działa.
 • Co to jest Gynogynia Definicja pseudogamia czy jest.
 • Co to jest Guano Definicja nietoperzy (Chiroptera) zawierające fosfor, potas i azot, eksploatowane na skalę przemysłową, używane jako nawóz. W Stanach Zjednoczonych z pojęcie.
 • Co to jest Gutacja Definicja wody w formie płynnej dzięki szczególnych organów ( hydatod) występujących na liściach. G. zachodzi w warunkach wysokiej wilgotności wyjaśnienie.
 • Co to jest Skorupowe Gruczoły Definicja narządy wydalnicze skorupiaków (Crustacea). Ujścia g.s. znajdują się przy nasadzie II pary szczęk opis.
 • Co to jest Garbniki Definicja garbowania łączą się trwale z białkami budującymi skórę, zapobiegając jej rozkładowi. G. mineralne to sole chromu (służące w czasie informacje.
 • Co to jest Się Gojenie Definicja zranionego miejsca. Może odbywać się poprzez tak zwany rychłozrost opierający na zamknięciu się i zrośnięciu brzegów rany, bez wystąpienia znaczenie.
 • Co to jest Borealny Gatunek Definicja gatunek występujący w strefie borealnych lasów iglastych albo gatunek pochodzący z tej strefy, spotykany w górach co znaczy.
 • Co to jest Glacjał Definicja plejstocenu ( ery i okresy geologiczne), prowadzące do stworzenia lądolodów pokrywających spore obszary półkuli płn. Powodem stworzenia krzyżówka.
 • Co to jest Gardziel Definicja znajdująca się pomiędzy jamą gębową a przełykiem. Może być wysuwana (wirki, skąposzczety), może zawierać tarkę wykorzystywaną do co to jest.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Gardziel co znaczy glacjał krzyżówka gatunek borealny co to jest gojenie się słownik garbniki czym jest gruczoły skorupowe co oznacza gutacja tłumaczenie guano. opis.

Co to jest Galaktoza co znaczy geny alleliczne krzyżówka glicerydy co to jest wyjaśnienie.