gardziel glacjał gatunek definicja
Gardziel, Glacjał, Gatunek Borealny, Gojenie Się, Garbniki, Gruczoły Skorupowe, Gutacja, Guano.

Słownik biologii i definicje z chemii na G

 • Co to jest galaktoza Definicja cukier prosty, kluczowy składnik dwucukru laktozy występującego w mleku wszystkich ssaków (Mammalia,
 • Co to jest geny alleliczne Definicja allele,
 • Co to jest glicerydy Definicja tłuszcze,
 • Co to jest gastrolity Definicja ptaki, na przykład z rzędu kuraków (Galliformes), ułatwiające rozdrabnianie pokarmu (nasion). U skorupiaków (Crustacea), na przykład raka,
 • Co to jest gromada Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest gastrocel Definicja ścianach zbudowanych z endodermy, tworząca jamę ciała i układ pokarmowy dwuwarstwowców (Mesozoa) mających dwa listki zarodkowe: ekto- i,
 • Co to jest gruczoły szczękowe Definicja gruczoły skorupowe,
 • Co to jest grupa prostetyczna Definicja enzymy,
 • Co to jest GSH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest grzybnia Definicja strzępek ułożonych luźno (g. strzępkowa) albo ciasno przylegających do siebie (g. plektenchymatyczna). Silnie rozgałęziona g. może osiągać,
 • Co to jest gatunek synantropijny Definicja organizmy synantropijne,
 • Co to jest gastryna Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest gen podzielony Definicja gen mozaikowy,
 • Co to jest genetyka Definicja organizmów. G. populacyjna (zw. także ilościową) zajmuje się badaniem systemów powstawania i utrzymywania się zmienności genetycznej w,
 • Co to jest geny wielokrotne Definicja geny kumulatywne,
 • Co to jest gigantopiteki Definicja antropogeneza,
 • Co to jest GH-RH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest glikogeneza Definicja glikogenogeneza,
 • Co to jest grana Definicja chloroplasty,
 • Co to jest gruczoł sterczowy Definicja gruczoł krokowy,
 • Co to jest gruczoły Definicja wydzielające substancje zw. sekretami albo wydzielinami. Z racji na sposób wydzielania g. dzieli się na egzokrynowe i endokrynowe. G,
 • Co to jest gruczoły merokrynowe Definicja gruczoły,
 • Co to jest guanina Definicja puryny,
 • Co to jest gruczoły snu zimowego Definicja występująca u zwierząt zapadających w sen zimowy. Ma budowę zrazikową, typową dla gruczołów, posiada bogatsze unaczynienie i unerwienie niż,
 • Co to jest gady Definicja kręgowców, w większości lądowych, powstała z płazów w karbonie ( ery i okresy geologiczne). Najpierwotniejszą ekipą gadów były karbońskie,
 • Co to jest gastrula Definicja zwierząt, następujące po blastuli; 2) zbudowana z ektodermy (warstwa zewnętrzna) i endodermy (warstwa wewnętrzna) jama ciała niższych,
 • Co to jest gody Definicja moment godowy,
 • Co to jest gleba Definicja powstała wskutek działania mechanizmów glebotwórczych. G. powstaje wskutek wietrzenia (kruszenia się) skał pod wpływem czynników fizycznych,
 • Co to jest gonady Definicja gruczoły rozrodcze,
 • Co to jest ganoidy chrzęstne, kostołuskie Definicja Actinopterygii), do których należą jesiotrokształtne (Accipenseriformes). Na głowie g.ch. znajduje się dziób (rostrum), pod którym położony,
 • Co to jest gatunki efemeryczne Definicja bardzo krótkim cyklu życiowym. Po opadach deszczu bardzo błyskawicznie kiełkują, zakwitają i wytwarzają nasiona. Nasiona g.e. są odporne na,
 • Co to jest gruczoły potowe Definicja wyjątkiem waleni, syren, słoni i łuskowców), wydzielające pot. Są zbudowane z silnie skręconej części wydzielniczej (kłębków), znajdującej,
 • Co to jest gruczoły przytarczyczne Definicja kręgowców lądowych, położone w pobliżu tarczycy. G.p. wydzielają parathormon ( hormony zwierzęce) wywołujący przyrost poziomu wapnia we,
 • Co to jest gruczoły mleczne Definicja gruczoły wydzielające mleko. Powstały najprawdopodobniej wskutek przekształcenia gruczołów potowych. G.m. są zbudowane z pęcherzyków,
 • Co to jest grupy krwi Definicja zwierząt kręgowych bazujący na kryterium zlepiania się erytrocytów po zmieszaniu krwi osobników posiadających różne g.k. U człowieka,
 • Co to jest gruczoły rozrodcze Definicja gamet, wchodzące w skład układów rozrodczych zwierząt. Gamety kobiece (komórki jajowe) wytwarzane są poprzez jajniki, a gamety męskie,
 • Co to jest głodowanie Definicja będących w stanie hibernacji ( sen zimowy) albo estywacji ( sen letni), charakteryzujący się zachowaniem aktywności ruchowej bez pobierania,
 • Co to jest gruczoły ślinowe Definicja lądowych gruczoły wydzielające śluz albo ślinę, położone w błonie śluzowej języka i j. ustnej. Wydzielina g.ś. ułatwia połykanie suchego,
 • Co to jest gametogeneza Definicja gamet. U wielokomórkowych zwierząt nosi nazwę oogenezy (powstają gamety kobiece) i spermatogenezy (męskie,
 • Co to jest grzyby Definicja organizmów cudzożywnych (saprofitów, pasożytów i symbiontów), pozbawionych chlorofilu, obejmująca około 75 tys. gatunków. G. reprezentują,
 • Co to jest głosy zwierząt Definicja dźwiękowych o różnej budowie i pochodzeniu. U bezkręgowców (skorupiaków, pajęczaków, wijów i owadów) dźwięki mogą być wydawane poprzez,
 • Co to jest gatunki kosmopolityczne Definicja zakresowi tolerancji i umiejętności do dyspersji czynników abiotycznych środowiska ( eurybionty) mogą zamieszkiwać prawie całą kulę ziemską,
 • Co to jest geobionty Definicja g. należą bakterie, sinice, glony (okrzemki i zielenice), grzyby, pierwotniaki, nicienie, skąposzczety (dżdżownice), wije, skorupiaki,
 • Co to jest gastrulacja Definicja U niższych bezkręgowców wskutek g. powstają dwie warstwy zarodkowe (ekto- i endoderma). U większości zwierząt, poczynając od pierścienic, g,
 • Co to jest gen Definicja zbudowana z odcinka DNA o specyficznym układzie nukleotydów. G. może być zlokalizowany w chromosomie (g. chromosomowy) albo w cytoplazmie,
 • Co to jest gametangiogamia Definicja komórki rozrodcze (gametangiów) dwóch morfologicznie różnych osobników. G. występuje między innymi u grzybów (Mycetae), których,
 • Co to jest glonowce Definicja pasożytami roślin, należące do grzybów właściwych (Eumycotina). G. mogą być zbudowane z jednej komórki albo z grzybni jednokomórkowej,
 • Co to jest glicerol Definicja wodorotlenowe i trzy atomy węgla. G. wspólnie z kwasami tłuszczowymi jest kluczowym składnikiem tłuszczów właściwych. Zobacz także: lipidy,
 • Co to jest glutynanty Definicja parzydełka,
 • Co to jest glony, algi Definicja wielokomórkowych samożywnych roślin niższych, należących do różnych grup systematycznych, podobnych pod względem anatomicznym i,
 • Co to jest gliceryna Definicja glicerol,
 • Co to jest gruczoły jadowe Definicja wydzieliny. Mają znaczenie obronne albo powiązane ze zdobywaniem pokarmu. U roślin wykształcone w formie włosków gruczołowych, których,
 • Co to jest glutamina Definicja aminokwasy,
 • Co to jest gerontologia Definicja edukacja zajmująca się badaniem mechanizmów starzenia się organizmów, w szczególności ludzi,
 • Co to jest grono Definicja kwiatostany,
 • Co to jest gruczoł krokowy Definicja samców ssaków, położony u nasady cewki moczowej. G.k. produkuje wydzielinę wchodzącą w skład płynu nasiennego, zwiększającą ruchliwość,
 • Co to jest gruczoł kuprowy Definicja Aves). Umiejscowiony w skórze, u nasady sterówek. Wydzielina g.k., rozprowadzana dziobem po piórach, natłuszcza i zabezpiecza pióra przed,
 • Co to jest głowotułów Definicja Chelicerata), na przykład pająków, kosarzy, skorpionów, roztoczy, powstały ze zrośnięcia odcinka głowowego z tułowiowym. Na g. występuje,
 • Co to jest graptolity Definicja żyły w okresie od kambru do karbonu ( ery i okresy geologiczne). Tworzyły osiadłe albo planktoniczne kolonie o zróżnicowanych, zazwyczaj,
 • Co to jest glebożercy Definicja Oligochaeta), żywiące się glebą, wykorzystujące znajdującą się w niej martwą materię organiczną. Gleba przetrawiona i wydalona w formie,
 • Co to jest gruczoły zapachowe Definicja gruczoły wonne,
 • Co to jest gatunki bliźniacze Definicja gatunki blisko spokrewnione, niemożliwe do odróżnienia na podstawie cech morfologicznych,
 • Co to jest grąd Definicja na żyznych glebach. G. charakteryzuje się bogatym runem leśnym, dominującym gatunkiem drzewa jest grab,
 • Co to jest gametangium Definicja męskie i kobiece (gamety). G. kobiece (makrogametangium), wytwarzające gamety kobiece, u glonów i grzybów nosi nazwę lęgni, a u organowców,
 • Co to jest gametofit Definicja roślin (mszaków, paprotników i roślin nasiennych) wytwarzające komórki płciowe (gamety). Wskutek połączenia gamet powstaje diploidalny (2n,
 • Co to jest gametofor Definicja gametofit mchów (Bryopsida) zbudowany z zielonej ulistnionej łodygi przytwierdzonej chwytnikami do podłoża,
 • Co to jest galwanotropizm Definicja tropizmy,
 • Co to jest gametocyt Definicja jednokomórkowy przekształcające się w gametę albo w konsekwencji podziałów w kilka gamet. Mikrogametocyt to organizm jednokomórkowy,
 • Co to jest galwanotaksje Definicja taksje,
 • Co to jest garnitur chromosomów Definicja zawierająca się w gamecie organizmu rodzicielskiego (genom). Komórka haploidalna posiada jeden zespół chromosomów (n), a diploidalna dwa,
 • Co to jest gamety Definicja komórki rozrodcze, łączące się w procesie zapłodnienia. Wyjątek stanowią pierwotniaki (orzęski), u których g. są jądra komórkowe,
 • Co to jest gastroporus Definicja pobierania i wydalania pokarmu ( gastrocel). U zwierząt pierwoustych g. pełni funkcję otworu gębowego, a u wtóroustych pełni funkcję otworu,
 • Co to jest ganoidy kostne, przejściowce, pełnokostne Definicja Ciało g.k. pokryte jest łuskami ganoidalnymi albo elastycznymi; funkcję płuc pełni narząd powietrzny o budowie gąbczastej; trzony kręgów,
 • Co to jest gangliozydy Definicja glikolipidów (powstałe z połączenia tłuszczów i cukrów), występujące w substancji szarej mózgu, odpowiedzialne za przekazywanie bodźców w,
 • Co to jest gatunek Definicja taksonomii, definiowana jako ekipa naturalnych populacji, których osobniki mogą się swobodnie krzyżować (posiadają wspólną pulę genową) i,
 • Co to jest gastrozoid Definicja umiejętności do rozrodu osobnik w kolonii jamochłonów (Coelenterata), odpowiedzialny za zdobywanie i trawienie pokarmu,
 • Co to jest gen mozaikowy Definicja zawierających informację genetyczną (egzonów) i odcinków pozbawionych informacji genetycznej (intronów). Przewarzająca część genów,
 • Co to jest gen letalny Definicja się skutkuje śmierć osobnika. Allele g.l. są zazwyczaj recesywne, dlatego g.l. ujawniają własne działanie w pierwszej kolejności u,
 • Co to jest gatunki siostrzane Definicja bardzo podobne, lecz możliwe do odróżnienia na podstawie cech morfologicznych. G.s. mogą zamieszkiwać te same obszary (g. sympatryczne,
 • Co to jest gen epistatyczny Definicja epistaza,
 • Co to jest gatunki politypowe Definicja gatunki, w obrębie których wyróżnia się więcej niż jeden podgatunek,
 • Co to jest gatunki wskaźnikowe Definicja bioindykatory,
 • Co to jest gemule Definicja Porifera), produkowane jesienią. G. zbudowane są ze sponginowej otoczki, niewyspecjalizowanych pełzakowatych komórek (archeocytów) i,
 • Co to jest gen semiletalny Definicja gen letalny,
 • Co to jest genetyka mendlowska Definicja Mendel Grzegorz,
 • Co to jest genom Definicja monoploidalnym (1n) garniturze chromosomów organizmu eukariotycznego albo suma genów organizmu prokariotycznego. Termin ten jest czasem,
 • Co to jest genitalia Definicja zewnętrzne narządy płciowe,
 • Co to jest generacja Definicja pokolenie,
 • Co to jest gnida Definicja kolokwialna nazwa jaja wszy złożonego na włosach,
 • Co to jest genotyp Definicja osobnika zlokalizowana w genach. Pod wpływem czynników środowiska g. wyznacza zespół cech zewnętrznych organizmu (fenotyp). Terminem tym,
 • Co to jest genofor Definicja genetycznego organizmów prokariotycznych (wirusów, bakterii i sinic). Jest przykładem chromosomu organizmów eukariotycznych,
 • Co to jest gen strukturalny Definicja operon,
 • Co to jest glikogenoliza Definicja rozkład glikogenu do glukozy wykorzystywanej w procesach oddychania komórkowego,
 • Co to jest geny kumulatywne Definicja geny współdziałające ze sobą w tworzeniu jednej cechy, gdyż ich działanie indywidualne ma niewielkie efekty fenotypowe,
 • Co to jest geotaksje Definicja taksje,
 • Co to jest geny polimeryczne Definicja geny kumulatywne,
 • Co to jest geografia roślin Definicja biogeografia,
 • Co to jest geny sprzężone Definicja na pokolenie. G.s. determinują różne cechy, a stopień ich sprzężenia zależy od ich odległości w chromosomie. Geny położone bliżej siebie są,
 • Co to jest geny modyfikatory Definicja geny wpływające na wykształcenie cechy determinowanej poprzez inny gen, nie będący allelem g.m,
 • Co to jest glikokortykoidy Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest geotropizm Definicja tropizmy,
 • Co to jest geobotanika Definicja biogeografia,
 • Co to jest GH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest gigantyzm Definicja wysokim wzrostem, powodowana powiększoną produkcją somatotropiny (hormonu wzrostu) poprzez przysadkę mózgową. Zobacz także: akromegalia,
 • Co to jest GH-IH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest ginogeneza Definicja jajowej (bez zapłodnienia), wymagający stymulacji poprzez plemnik. Plemnik wnikający do cytoplazmy komórki jajowej pobudza ją do podziałów,
 • Co to jest gibereliny Definicja regulatory wzrostu i rozwoju roślin,
 • Co to jest giardiaza Definicja lamblioza,
 • Co to jest glikogenogeneza Definicja powstawanie glikogenu z cząsteczek glukozy, uaktywnionych poprzez podłączenie urydynodifosforanu (UDP,
 • Co to jest glikogen Definicja zbudowany z cząsteczek glukozy, kluczowy materiał zapasowy zwierząt, magazynowany w wątrobie i mięśniach. W momencie zwiększonego,
 • Co to jest glicyna Definicja aminokwasy,
 • Co to jest globuliny Definicja roztworach soli, nierozpuszczalne w wodzie. Do g. należą fibrynogen i przeciwciała ( immunoglobuliny), białka występujące w osoczu krwi,
 • Co to jest glikoliza Definicja cytoplazmie w warunkach beztlenowych. Pierwszym etapem jest fosforylacja cząsteczki glukozy, która przy zastosowaniu dwóch cząsteczek ATP,
 • Co to jest glioksysomy Definicja mikrociała,
 • Co to jest glukagon Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest glikokaliks Definicja błona komórkowa,
 • Co to jest glikoproteiny Definicja strukturalne białka złożone, zbudowane z cukru i części białkowej. Jednym z głownych g. jest kolagen,
 • Co to jest glukoza Definicja substrat przemian energetycznych żywych organizmów. Z g. zbudowane są celuloza, skrobia i glikogen, polisacharydy mające spore znaczenie,
 • Co to jest główka Definicja kwiatostany,
 • Co to jest głowonogi Definicja charakteryzująca się dobrze rozwiniętym mózgiem otoczonym szkieletem chrzęstnym, obecnością ramion otaczających wyodrębnioną głowę i oczu,
 • Co to jest gniazdowniki Definicja pobytu w gnieździe pod opieką rodziców, gdyż wykluwają się ślepe i nieopierzone. Do g. między innymi należą ptaki drapieżne, wróblowate,
 • Co to jest gnicie Definicja organicznej (raczej białek) do prostych związków przyswajalnych poprzez rośliny. G. dzieje się pod wpływem bakterii (laseczek gnilnych,
 • Co to jest głowostrunowce Definicja bezczaszkowce,
 • Co to jest gniotowe Definicja nagozalążkowych. Cechami zbliżającymi g. do okrytozalążkowych są: siatkowate unerwienie liści, owadopylność, silnie zredukowany gametofit,
 • Co to jest gonady męskie Definicja jądra,
 • Co to jest gonadotropina surowicy źrebnej klaczy Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest Gondwana Definicja płd., obejmujący Afrykę, Australię, Antarktydę, większą część Ameryki Płd. i Półwysep Indyjski i Arabski. Powstał w ordowiku. Rozpad G,
 • Co to jest gonady żeńskie Definicja jajniki,
 • Co to jest gonadotropina kosmówkowa Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest gronkowce Definicja ziarniaki) tworzące na preparatach skupienia w kształcie gron. Występują w powietrzu, wodzie, na powierzchni elementów, w produktach,
 • Co to jest grasica Definicja parzysty gruczoł dokrewny występujący u osobników młodocianych, produkujący ciała odpornościowe. Zanika w okresie dojrzewania,
 • Co to jest gonidia Definicja porostów; 2) zarodniki (duży) wykorzystywane do bezpłciowego rozmnażania roślin; 3) wielokomórkowe części roślin wykorzystywane do,
 • Co to jest granulocyty Definicja posiadające wielopłatowe jądra. W zależności od odczynu powodującego zabarwienie ziarnistości występujących w ich cytoplazmie g. zostały,
 • Co to jest gonofory Definicja osobniki odpowiedzialne za rozmnażanie płciowe w koloniach stułbiopławów (Hydrozoa). Zobacz także: gastrozoid,
 • Co to jest gruczoły gazowe Definicja wykorzystywane zwierzętom do unoszenia się w toni wodnej. Występują między innymi w ściankach pęcherza pławnego ryb (Pisces,
 • Co to jest gruczoły apokrynowe Definicja gruczoły,
 • Co to jest gruczoł przedtułowiowy Definicja gruczoł protorakalny,
 • Co to jest gruczoł rektalny Definicja wykorzystywany do usuwania z organizmu nadmiaru soli, powstały z przekształconego jelita ślepego.narząd ryb spodoustych (Selachii,
 • Co to jest gruczoł protorakalny Definicja wydzielający ekdyzon (hormon linienia), powodujący przeobrażenie i linienie owadów i skorupiaków. Występuje w przedtułowiu,
 • Co to jest gruczoł linienia Definicja gruczoł protorakalny,
 • Co to jest gruczoł czułkowy Definicja Crustacea), powstały z przekształconych metanefrydiów. Ujście g.cz. znajduje się przy podstawie II pary czułków,
 • Co to jest gruboszowate Definicja sukulenty,
 • Co to jest gruczoł obojnaczy Definicja obojnaczy gruczoł rozrodczy, występujący u ślimaków lądowych, produkujący komórki jajowe i plemniki,
 • Co to jest gruczoł wątrobowy Definicja gruczoł w jelicie środkowym mięczaków (Mollusca), produkujący enzymy trawienne,
 • Co to jest gruczoły holokrynowe Definicja gruczoły,
 • Co to jest gruczoł żółtkowy Definicja część gonady żeńskiej płazińców (Platyhelminthes), wytwarzająca żółtko zawarte w jajach,
 • Co to jest gruczoły dokrewne Definicja gruczoły,
 • Co to jest gruczoły endokrynowe Definicja gruczoły,
 • Co to jest gruczoły egzokrynowe Definicja gruczoły,
 • Co to jest gruczoły łzowe Definicja wydzielina zwilża powierzchnię gałek ocznych (rogówkę), przyczyniając się do usuwania zanieczyszczeń. G.ł. żółwi morskich służą do,
 • Co to jest gruczoły płciowe Definicja gruczoły rozrodcze,
 • Co to jest gruczoły jelitowe Definicja cewkowate gruczoły uchodzące u podstawy kosmków jelitowych w jelicie cienkim; wytwarzają sok jelitowy bogaty w enzymy trawienne,
 • Co to jest gruczoły przytarczycowe Definicja gruczoły przytarczyczne,
 • Co to jest gruczoły przędne Definicja bezkręgowców produkujące nici używane na przykład do budowy sieci pająków, oprzędu poczwarki (jedwabnik morwowy) i tym podobne Zobacz także,
 • Co to jest gruczoły łojowe Definicja występujące u ssaków (Mammalia), wydzielające łój, wytwór obumierania i rozkładu komórek gruczołowych. Przewody wyprowadzające g.ł. uchodzą,
 • Co to jest gruczoły Morrena Definicja gruczoły wapienne,
 • Co to jest gruczoły skórne Definicja budowie i funkcji. Do g.s. należą między innymi gruczoł kuprowy, gruczoły łojowe, gruczoły potowe i gruczoły mleczne,
 • Co to jest gruczoły wodne Definicja hydatody,
 • Co to jest gruczoły wapienne Definicja skąposzczetów (Oligochaeta), których wydzielina o zasadowym odczynie neutralizuje kwasy organiczne zawarte w pokarmie (glebie,
 • Co to jest gruczoły trawienne Definicja enzymy odpowiadające za rozkład białek, cukrów, tłuszczów (wątroba, trzustka); 2) u roślin owadożernych - enzymy proteolityczne,
 • Co to jest grzybice Definicja poprzez pasożytnicze grzyby. G. najczęściej występującymi u człowieka są dermatomikozy, choroby wywoływane poprzez grzyby pasożytujące na,
 • Co to jest grzybowce Definicja gromada w królestwie grzybów (Mycetae) obejmująca między innymi workowce (Ascomycetes) i podstawczaki (Basidiomycetes,
 • Co to jest grzebienie nerwowe Definicja połączonych z ektodermą i rynienką nerwową (w momencie jej przekształcania się w cewkę nerwową). Komórki g.n. przekształcają się w,
 • Co to jest gruczoły wonne Definicja niektórych gadów (żółwi, węży i krokodyli), wydzielające substancje o intensywnym zapachu, umożliwiające odszukanie partnerów w okresie,
 • Co to jest gynogynia Definicja pseudogamia,
 • Co to jest guano Definicja nietoperzy (Chiroptera) zawierające fosfor, potas i azot, eksploatowane na skalę przemysłową, używane jako nawóz. W Stanach Zjednoczonych z,
 • Co to jest gutacja Definicja wody w formie płynnej dzięki szczególnych organów ( hydatod) występujących na liściach. G. zachodzi w warunkach wysokiej wilgotności,
 • Co to jest gruczoły skorupowe Definicja narządy wydalnicze skorupiaków (Crustacea). Ujścia g.s. znajdują się przy nasadzie II pary szczęk,
 • Co to jest garbniki Definicja garbowania łączą się trwale z białkami budującymi skórę, zapobiegając jej rozkładowi. G. mineralne to sole chromu (służące w czasie,
 • Co to jest gojenie się Definicja zranionego miejsca. Może odbywać się poprzez tak zwany rychłozrost opierający na zamknięciu się i zrośnięciu brzegów rany, bez wystąpienia,
 • Co to jest gatunek borealny Definicja gatunek występujący w strefie borealnych lasów iglastych albo gatunek pochodzący z tej strefy, spotykany w górach,
 • Co to jest glacjał Definicja plejstocenu ( ery i okresy geologiczne), prowadzące do stworzenia lądolodów pokrywających spore obszary półkuli płn. Powodem stworzenia,
 • Co to jest gardziel Definicja znajdująca się pomiędzy jamą gębową a przełykiem. Może być wysuwana (wirki, skąposzczety), może zawierać tarkę wykorzystywaną do.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Gardziel, Glacjał, Gatunek Borealny, Gojenie Się, Garbniki, Gruczoły Skorupowe, Gutacja, Guano, Gynogynia, Gruczoły Wonne, Grzebienie Nerwowe, Grzybowce opis.

Co to jest Gardziel, Glacjał, Gatunek Borealny, Gojenie Się, Garbniki wyjaśnienie.