gardziel glacjał gatunek definicja
Gardziel, Glacjał, Gatunek Borealny, Gojenie Się, Garbniki, Gruczoły Skorupowe, Gutacja, Guano.

Słownik biologii i definicje z chemii na G

 • Co to jest Galaktoza Definicja cukier prosty, kluczowy składnik dwucukru laktozy występującego w mleku wszystkich ssaków (Mammalia co to jest.
 • Co to jest Alleliczne Geny Definicja allele definicja.
 • Co to jest Glicerydy Definicja tłuszcze co znaczy.
 • Co to jest Gastrolity Definicja ptaki, na przykład z rzędu kuraków (Galliformes), ułatwiające rozdrabnianie pokarmu (nasion). U skorupiaków (Crustacea), na przykład raka słownik.
 • Co to jest Gromada Definicja kategoria systematyczna znaczenie.
 • Co to jest Gastrocel Definicja ścianach zbudowanych z endodermy, tworząca jamę ciała i układ pokarmowy dwuwarstwowców (Mesozoa) mających dwa listki zarodkowe: ekto- i czym jest.
 • Co to jest Szczękowe Gruczoły Definicja gruczoły skorupowe co to jest.
 • Co to jest Prostetyczna Grupa Definicja enzymy definicja.
 • Co to jest Gsh Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Grzybnia Definicja strzępek ułożonych luźno (g. strzępkowa) albo ciasno przylegających do siebie (g. plektenchymatyczna). Silnie rozgałęziona g. może osiągać słownik.
 • Co to jest Synantropijny Gatunek Definicja organizmy synantropijne znaczenie.
 • Co to jest Gastryna Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest Podzielony Gen Definicja gen mozaikowy co to jest.
 • Co to jest Genetyka Definicja organizmów. G. populacyjna (zw. także ilościową) zajmuje się badaniem systemów powstawania i utrzymywania się zmienności genetycznej w definicja.
 • Co to jest Wielokrotne Geny Definicja geny kumulatywne co znaczy.
 • Co to jest Gigantopiteki Definicja antropogeneza słownik.
 • Co to jest Rh Gh Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Glikogeneza Definicja glikogenogeneza czym jest.
 • Co to jest Grana Definicja chloroplasty co to jest.
 • Co to jest Sterczowy Gruczoł Definicja gruczoł krokowy definicja.
 • Co to jest Gruczoły Definicja wydzielające substancje zw. sekretami albo wydzielinami. Z racji na sposób wydzielania g. dzieli się na egzokrynowe i endokrynowe. G co znaczy.
 • Co to jest Merokrynowe Gruczoły Definicja gruczoły słownik.
 • Co to jest Guanina Definicja puryny znaczenie.
 • Co to jest Zimowego Snu Gruczoły Definicja występująca u zwierząt zapadających w sen zimowy. Ma budowę zrazikową, typową dla gruczołów, posiada bogatsze unaczynienie i unerwienie niż czym jest.
 • Co to jest Gady Definicja kręgowców, w większości lądowych, powstała z płazów w karbonie ( ery i okresy geologiczne). Najpierwotniejszą ekipą gadów były karbońskie co to jest.
 • Co to jest Gastrula Definicja zwierząt, następujące po blastuli; 2) zbudowana z ektodermy (warstwa zewnętrzna) i endodermy (warstwa wewnętrzna) jama ciała niższych definicja.
 • Co to jest Gody Definicja moment godowy co znaczy.
 • Co to jest Gleba Definicja powstała wskutek działania mechanizmów glebotwórczych. G. powstaje wskutek wietrzenia (kruszenia się) skał pod wpływem czynników fizycznych słownik.
 • Co to jest Gonady Definicja gruczoły rozrodcze znaczenie.
 • Co to jest Kostołuskie Chrzęstne Ganoidy Definicja Actinopterygii), do których należą jesiotrokształtne (Accipenseriformes). Na głowie g.ch. znajduje się dziób (rostrum), pod którym położony czym jest.
 • Co to jest Efemeryczne Gatunki Definicja bardzo krótkim cyklu życiowym. Po opadach deszczu bardzo błyskawicznie kiełkują, zakwitają i wytwarzają nasiona. Nasiona g.e. są odporne na co to jest.
 • Co to jest Potowe Gruczoły Definicja wyjątkiem waleni, syren, słoni i łuskowców), wydzielające pot. Są zbudowane z silnie skręconej części wydzielniczej (kłębków), znajdującej definicja.
 • Co to jest Przytarczyczne Gruczoły Definicja kręgowców lądowych, położone w pobliżu tarczycy. G.p. wydzielają parathormon ( hormony zwierzęce) wywołujący przyrost poziomu wapnia we co znaczy.
 • Co to jest Mleczne Gruczoły Definicja gruczoły wydzielające mleko. Powstały najprawdopodobniej wskutek przekształcenia gruczołów potowych. G.m. są zbudowane z pęcherzyków słownik.
 • Co to jest Krwi Grupy Definicja zwierząt kręgowych bazujący na kryterium zlepiania się erytrocytów po zmieszaniu krwi osobników posiadających różne g.k. U człowieka znaczenie.
 • Co to jest Rozrodcze Gruczoły Definicja gamet, wchodzące w skład układów rozrodczych zwierząt. Gamety kobiece (komórki jajowe) wytwarzane są poprzez jajniki, a gamety męskie czym jest.
 • Co to jest Głodowanie Definicja będących w stanie hibernacji ( sen zimowy) albo estywacji ( sen letni), charakteryzujący się zachowaniem aktywności ruchowej bez pobierania co to jest.
 • Co to jest Ślinowe Gruczoły Definicja lądowych gruczoły wydzielające śluz albo ślinę, położone w błonie śluzowej języka i j. ustnej. Wydzielina g.ś. ułatwia połykanie suchego definicja.
 • Co to jest Gametogeneza Definicja gamet. U wielokomórkowych zwierząt nosi nazwę oogenezy (powstają gamety kobiece) i spermatogenezy (męskie co znaczy.
 • Co to jest Grzyby Definicja organizmów cudzożywnych (saprofitów, pasożytów i symbiontów), pozbawionych chlorofilu, obejmująca około 75 tys. gatunków. G. reprezentują słownik.
 • Co to jest Zwierząt Głosy Definicja dźwiękowych o różnej budowie i pochodzeniu. U bezkręgowców (skorupiaków, pajęczaków, wijów i owadów) dźwięki mogą być wydawane poprzez znaczenie.
 • Co to jest Kosmopolityczne Gatunki Definicja zakresowi tolerancji i umiejętności do dyspersji czynników abiotycznych środowiska ( eurybionty) mogą zamieszkiwać prawie całą kulę ziemską czym jest.
 • Co to jest Geobionty Definicja g. należą bakterie, sinice, glony (okrzemki i zielenice), grzyby, pierwotniaki, nicienie, skąposzczety (dżdżownice), wije, skorupiaki co to jest.
 • Co to jest Gastrulacja Definicja U niższych bezkręgowców wskutek g. powstają dwie warstwy zarodkowe (ekto- i endoderma). U większości zwierząt, poczynając od pierścienic, g definicja.
 • Co to jest Gen Definicja zbudowana z odcinka DNA o specyficznym układzie nukleotydów. G. może być zlokalizowany w chromosomie (g. chromosomowy) albo w cytoplazmie co znaczy.
 • Co to jest Gametangiogamia Definicja komórki rozrodcze (gametangiów) dwóch morfologicznie różnych osobników. G. występuje między innymi u grzybów (Mycetae), których słownik.
 • Co to jest Glonowce Definicja pasożytami roślin, należące do grzybów właściwych (Eumycotina). G. mogą być zbudowane z jednej komórki albo z grzybni jednokomórkowej znaczenie.
 • Co to jest Glicerol Definicja wodorotlenowe i trzy atomy węgla. G. wspólnie z kwasami tłuszczowymi jest kluczowym składnikiem tłuszczów właściwych. Zobacz także: lipidy czym jest.
 • Co to jest Glutynanty Definicja parzydełka co to jest.
 • Co to jest Algi Glony Definicja wielokomórkowych samożywnych roślin niższych, należących do różnych grup systematycznych, podobnych pod względem anatomicznym i definicja.
 • Co to jest Gliceryna Definicja glicerol co znaczy.
 • Co to jest Jadowe Gruczoły Definicja wydzieliny. Mają znaczenie obronne albo powiązane ze zdobywaniem pokarmu. U roślin wykształcone w formie włosków gruczołowych, których słownik.
 • Co to jest Glutamina Definicja aminokwasy znaczenie.
 • Co to jest Gerontologia Definicja edukacja zajmująca się badaniem mechanizmów starzenia się organizmów, w szczególności ludzi czym jest.
 • Co to jest Grono Definicja kwiatostany co to jest.
 • Co to jest Krokowy Gruczoł Definicja samców ssaków, położony u nasady cewki moczowej. G.k. produkuje wydzielinę wchodzącą w skład płynu nasiennego, zwiększającą ruchliwość definicja.
 • Co to jest Kuprowy Gruczoł Definicja Aves). Umiejscowiony w skórze, u nasady sterówek. Wydzielina g.k., rozprowadzana dziobem po piórach, natłuszcza i zabezpiecza pióra przed co znaczy.
 • Co to jest Głowotułów Definicja Chelicerata), na przykład pająków, kosarzy, skorpionów, roztoczy, powstały ze zrośnięcia odcinka głowowego z tułowiowym. Na g. występuje słownik.
 • Co to jest Graptolity Definicja żyły w okresie od kambru do karbonu ( ery i okresy geologiczne). Tworzyły osiadłe albo planktoniczne kolonie o zróżnicowanych, zazwyczaj znaczenie.
 • Co to jest Glebożercy Definicja Oligochaeta), żywiące się glebą, wykorzystujące znajdującą się w niej martwą materię organiczną. Gleba przetrawiona i wydalona w formie czym jest.
 • Co to jest Zapachowe Gruczoły Definicja gruczoły wonne co to jest.
 • Co to jest Bliźniacze Gatunki Definicja gatunki blisko spokrewnione, niemożliwe do odróżnienia na podstawie cech morfologicznych definicja.
 • Co to jest Grąd Definicja na żyznych glebach. G. charakteryzuje się bogatym runem leśnym, dominującym gatunkiem drzewa jest grab co znaczy.
 • Co to jest Gametangium Definicja męskie i kobiece (gamety). G. kobiece (makrogametangium), wytwarzające gamety kobiece, u glonów i grzybów nosi nazwę lęgni, a u organowców słownik.
 • Co to jest Gametofit Definicja roślin (mszaków, paprotników i roślin nasiennych) wytwarzające komórki płciowe (gamety). Wskutek połączenia gamet powstaje diploidalny (2n znaczenie.
 • Co to jest Gametofor Definicja gametofit mchów (Bryopsida) zbudowany z zielonej ulistnionej łodygi przytwierdzonej chwytnikami do podłoża czym jest.
 • Co to jest Galwanotropizm Definicja tropizmy co to jest.
 • Co to jest Gametocyt Definicja jednokomórkowy przekształcające się w gametę albo w konsekwencji podziałów w kilka gamet. Mikrogametocyt to organizm jednokomórkowy definicja.
 • Co to jest Galwanotaksje Definicja taksje co znaczy.
 • Co to jest Chromosomów Garnitur Definicja zawierająca się w gamecie organizmu rodzicielskiego (genom). Komórka haploidalna posiada jeden zespół chromosomów (n), a diploidalna dwa słownik.
 • Co to jest Gamety Definicja komórki rozrodcze, łączące się w procesie zapłodnienia. Wyjątek stanowią pierwotniaki (orzęski), u których g. są jądra komórkowe znaczenie.
 • Co to jest Gastroporus Definicja pobierania i wydalania pokarmu ( gastrocel). U zwierząt pierwoustych g. pełni funkcję otworu gębowego, a u wtóroustych pełni funkcję otworu czym jest.
 • Co to jest ganoidy kostne, przejściowce, pełnokostne Definicja Ciało g.k. pokryte jest łuskami ganoidalnymi albo elastycznymi; funkcję płuc pełni narząd powietrzny o budowie gąbczastej; trzony kręgów co to jest.
 • Co to jest Gangliozydy Definicja glikolipidów (powstałe z połączenia tłuszczów i cukrów), występujące w substancji szarej mózgu, odpowiedzialne za przekazywanie bodźców w definicja.
 • Co to jest Gatunek Definicja taksonomii, definiowana jako ekipa naturalnych populacji, których osobniki mogą się swobodnie krzyżować (posiadają wspólną pulę genową) i co znaczy.
 • Co to jest Gastrozoid Definicja umiejętności do rozrodu osobnik w kolonii jamochłonów (Coelenterata), odpowiedzialny za zdobywanie i trawienie pokarmu słownik.
 • Co to jest Mozaikowy Gen Definicja zawierających informację genetyczną (egzonów) i odcinków pozbawionych informacji genetycznej (intronów). Przewarzająca część genów znaczenie.
 • Co to jest Letalny Gen Definicja się skutkuje śmierć osobnika. Allele g.l. są zazwyczaj recesywne, dlatego g.l. ujawniają własne działanie w pierwszej kolejności u czym jest.
 • Co to jest Siostrzane Gatunki Definicja bardzo podobne, lecz możliwe do odróżnienia na podstawie cech morfologicznych. G.s. mogą zamieszkiwać te same obszary (g. sympatryczne co to jest.
 • Co to jest Epistatyczny Gen Definicja epistaza definicja.
 • Co to jest Politypowe Gatunki Definicja gatunki, w obrębie których wyróżnia się więcej niż jeden podgatunek co znaczy.
 • Co to jest Wskaźnikowe Gatunki Definicja bioindykatory słownik.
 • Co to jest Gemule Definicja Porifera), produkowane jesienią. G. zbudowane są ze sponginowej otoczki, niewyspecjalizowanych pełzakowatych komórek (archeocytów) i znaczenie.
 • Co to jest Semiletalny Gen Definicja gen letalny czym jest.
 • Co to jest Mendlowska Genetyka Definicja Mendel Grzegorz co to jest.
 • Co to jest Genom Definicja monoploidalnym (1n) garniturze chromosomów organizmu eukariotycznego albo suma genów organizmu prokariotycznego. Termin ten jest czasem definicja.
 • Co to jest Genitalia Definicja zewnętrzne narządy płciowe co znaczy.
 • Co to jest Generacja Definicja pokolenie słownik.
 • Co to jest Gnida Definicja kolokwialna nazwa jaja wszy złożonego na włosach znaczenie.
 • Co to jest Genotyp Definicja osobnika zlokalizowana w genach. Pod wpływem czynników środowiska g. wyznacza zespół cech zewnętrznych organizmu (fenotyp). Terminem tym czym jest.
 • Co to jest Genofor Definicja genetycznego organizmów prokariotycznych (wirusów, bakterii i sinic). Jest przykładem chromosomu organizmów eukariotycznych co to jest.
 • Co to jest Strukturalny Gen Definicja operon definicja.
 • Co to jest Glikogenoliza Definicja rozkład glikogenu do glukozy wykorzystywanej w procesach oddychania komórkowego co znaczy.
 • Co to jest Kumulatywne Geny Definicja geny współdziałające ze sobą w tworzeniu jednej cechy, gdyż ich działanie indywidualne ma niewielkie efekty fenotypowe słownik.
 • Co to jest Geotaksje Definicja taksje znaczenie.
 • Co to jest Polimeryczne Geny Definicja geny kumulatywne czym jest.
 • Co to jest Roślin Geografia Definicja biogeografia co to jest.
 • Co to jest Sprzężone Geny Definicja na pokolenie. G.s. determinują różne cechy, a stopień ich sprzężenia zależy od ich odległości w chromosomie. Geny położone bliżej siebie są definicja.
 • Co to jest Modyfikatory Geny Definicja geny wpływające na wykształcenie cechy determinowanej poprzez inny gen, nie będący allelem g.m co znaczy.
 • Co to jest Glikokortykoidy Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Geotropizm Definicja tropizmy znaczenie.
 • Co to jest Geobotanika Definicja biogeografia czym jest.
 • Co to jest Gh Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Gigantyzm Definicja wysokim wzrostem, powodowana powiększoną produkcją somatotropiny (hormonu wzrostu) poprzez przysadkę mózgową. Zobacz także: akromegalia definicja.
 • Co to jest Ih Gh Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Ginogeneza Definicja jajowej (bez zapłodnienia), wymagający stymulacji poprzez plemnik. Plemnik wnikający do cytoplazmy komórki jajowej pobudza ją do podziałów słownik.
 • Co to jest Gibereliny Definicja regulatory wzrostu i rozwoju roślin znaczenie.
 • Co to jest Giardiaza Definicja lamblioza czym jest.
 • Co to jest Glikogenogeneza Definicja powstawanie glikogenu z cząsteczek glukozy, uaktywnionych poprzez podłączenie urydynodifosforanu (UDP co to jest.
 • Co to jest Glikogen Definicja zbudowany z cząsteczek glukozy, kluczowy materiał zapasowy zwierząt, magazynowany w wątrobie i mięśniach. W momencie zwiększonego definicja.
 • Co to jest Glicyna Definicja aminokwasy co znaczy.
 • Co to jest Globuliny Definicja roztworach soli, nierozpuszczalne w wodzie. Do g. należą fibrynogen i przeciwciała ( immunoglobuliny), białka występujące w osoczu krwi słownik.
 • Co to jest Glikoliza Definicja cytoplazmie w warunkach beztlenowych. Pierwszym etapem jest fosforylacja cząsteczki glukozy, która przy zastosowaniu dwóch cząsteczek ATP znaczenie.
 • Co to jest Glioksysomy Definicja mikrociała czym jest.
 • Co to jest Glukagon Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Glikokaliks Definicja błona komórkowa definicja.
 • Co to jest Glikoproteiny Definicja strukturalne białka złożone, zbudowane z cukru i części białkowej. Jednym z głownych g. jest kolagen co znaczy.
 • Co to jest Glukoza Definicja substrat przemian energetycznych żywych organizmów. Z g. zbudowane są celuloza, skrobia i glikogen, polisacharydy mające spore znaczenie słownik.
 • Co to jest Główka Definicja kwiatostany znaczenie.
 • Co to jest Głowonogi Definicja charakteryzująca się dobrze rozwiniętym mózgiem otoczonym szkieletem chrzęstnym, obecnością ramion otaczających wyodrębnioną głowę i oczu czym jest.
 • Co to jest Gniazdowniki Definicja pobytu w gnieździe pod opieką rodziców, gdyż wykluwają się ślepe i nieopierzone. Do g. między innymi należą ptaki drapieżne, wróblowate co to jest.
 • Co to jest Gnicie Definicja organicznej (raczej białek) do prostych związków przyswajalnych poprzez rośliny. G. dzieje się pod wpływem bakterii (laseczek gnilnych definicja.
 • Co to jest Głowostrunowce Definicja bezczaszkowce co znaczy.
 • Co to jest Gniotowe Definicja nagozalążkowych. Cechami zbliżającymi g. do okrytozalążkowych są: siatkowate unerwienie liści, owadopylność, silnie zredukowany gametofit słownik.
 • Co to jest Męskie Gonady Definicja jądra znaczenie.
 • Co to jest gonadotropina surowicy źrebnej klaczy Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest Gondwana Definicja płd., obejmujący Afrykę, Australię, Antarktydę, większą część Ameryki Płd. i Półwysep Indyjski i Arabski. Powstał w ordowiku. Rozpad G co to jest.
 • Co to jest Żeńskie Gonady Definicja jajniki definicja.
 • Co to jest Kosmówkowa Gonadotropina Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Gronkowce Definicja ziarniaki) tworzące na preparatach skupienia w kształcie gron. Występują w powietrzu, wodzie, na powierzchni elementów, w produktach słownik.
 • Co to jest Grasica Definicja parzysty gruczoł dokrewny występujący u osobników młodocianych, produkujący ciała odpornościowe. Zanika w okresie dojrzewania znaczenie.
 • Co to jest Gonidia Definicja porostów; 2) zarodniki (duży) wykorzystywane do bezpłciowego rozmnażania roślin; 3) wielokomórkowe części roślin wykorzystywane do czym jest.
 • Co to jest Granulocyty Definicja posiadające wielopłatowe jądra. W zależności od odczynu powodującego zabarwienie ziarnistości występujących w ich cytoplazmie g. zostały co to jest.
 • Co to jest Gonofory Definicja osobniki odpowiedzialne za rozmnażanie płciowe w koloniach stułbiopławów (Hydrozoa). Zobacz także: gastrozoid definicja.
 • Co to jest Gazowe Gruczoły Definicja wykorzystywane zwierzętom do unoszenia się w toni wodnej. Występują między innymi w ściankach pęcherza pławnego ryb (Pisces co znaczy.
 • Co to jest Apokrynowe Gruczoły Definicja gruczoły słownik.
 • Co to jest Przedtułowiowy Gruczoł Definicja gruczoł protorakalny znaczenie.
 • Co to jest Rektalny Gruczoł Definicja wykorzystywany do usuwania z organizmu nadmiaru soli, powstały z przekształconego jelita ślepego.narząd ryb spodoustych (Selachii czym jest.
 • Co to jest Protorakalny Gruczoł Definicja wydzielający ekdyzon (hormon linienia), powodujący przeobrażenie i linienie owadów i skorupiaków. Występuje w przedtułowiu co to jest.
 • Co to jest Linienia Gruczoł Definicja gruczoł protorakalny definicja.
 • Co to jest Czułkowy Gruczoł Definicja Crustacea), powstały z przekształconych metanefrydiów. Ujście g.cz. znajduje się przy podstawie II pary czułków co znaczy.
 • Co to jest Gruboszowate Definicja sukulenty słownik.
 • Co to jest Obojnaczy Gruczoł Definicja obojnaczy gruczoł rozrodczy, występujący u ślimaków lądowych, produkujący komórki jajowe i plemniki znaczenie.
 • Co to jest Wątrobowy Gruczoł Definicja gruczoł w jelicie środkowym mięczaków (Mollusca), produkujący enzymy trawienne czym jest.
 • Co to jest Holokrynowe Gruczoły Definicja gruczoły co to jest.
 • Co to jest Żółtkowy Gruczoł Definicja część gonady żeńskiej płazińców (Platyhelminthes), wytwarzająca żółtko zawarte w jajach definicja.
 • Co to jest Dokrewne Gruczoły Definicja gruczoły co znaczy.
 • Co to jest Endokrynowe Gruczoły Definicja gruczoły słownik.
 • Co to jest Egzokrynowe Gruczoły Definicja gruczoły znaczenie.
 • Co to jest Łzowe Gruczoły Definicja wydzielina zwilża powierzchnię gałek ocznych (rogówkę), przyczyniając się do usuwania zanieczyszczeń. G.ł. żółwi morskich służą do czym jest.
 • Co to jest Płciowe Gruczoły Definicja gruczoły rozrodcze co to jest.
 • Co to jest Jelitowe Gruczoły Definicja cewkowate gruczoły uchodzące u podstawy kosmków jelitowych w jelicie cienkim; wytwarzają sok jelitowy bogaty w enzymy trawienne definicja.
 • Co to jest Przytarczycowe Gruczoły Definicja gruczoły przytarczyczne co znaczy.
 • Co to jest Przędne Gruczoły Definicja bezkręgowców produkujące nici używane na przykład do budowy sieci pająków, oprzędu poczwarki (jedwabnik morwowy) i tym podobne Zobacz także słownik.
 • Co to jest Łojowe Gruczoły Definicja występujące u ssaków (Mammalia), wydzielające łój, wytwór obumierania i rozkładu komórek gruczołowych. Przewody wyprowadzające g.ł. uchodzą znaczenie.
 • Co to jest Morrena Gruczoły Definicja gruczoły wapienne czym jest.
 • Co to jest Skórne Gruczoły Definicja budowie i funkcji. Do g.s. należą między innymi gruczoł kuprowy, gruczoły łojowe, gruczoły potowe i gruczoły mleczne co to jest.
 • Co to jest Wodne Gruczoły Definicja hydatody definicja.
 • Co to jest Wapienne Gruczoły Definicja skąposzczetów (Oligochaeta), których wydzielina o zasadowym odczynie neutralizuje kwasy organiczne zawarte w pokarmie (glebie co znaczy.
 • Co to jest Trawienne Gruczoły Definicja enzymy odpowiadające za rozkład białek, cukrów, tłuszczów (wątroba, trzustka); 2) u roślin owadożernych - enzymy proteolityczne słownik.
 • Co to jest Grzybice Definicja poprzez pasożytnicze grzyby. G. najczęściej występującymi u człowieka są dermatomikozy, choroby wywoływane poprzez grzyby pasożytujące na znaczenie.
 • Co to jest Grzybowce Definicja gromada w królestwie grzybów (Mycetae) obejmująca między innymi workowce (Ascomycetes) i podstawczaki (Basidiomycetes czym jest.
 • Co to jest Nerwowe Grzebienie Definicja połączonych z ektodermą i rynienką nerwową (w momencie jej przekształcania się w cewkę nerwową). Komórki g.n. przekształcają się w co to jest.
 • Co to jest Wonne Gruczoły Definicja niektórych gadów (żółwi, węży i krokodyli), wydzielające substancje o intensywnym zapachu, umożliwiające odszukanie partnerów w okresie definicja.
 • Co to jest Gynogynia Definicja pseudogamia co znaczy.
 • Co to jest Guano Definicja nietoperzy (Chiroptera) zawierające fosfor, potas i azot, eksploatowane na skalę przemysłową, używane jako nawóz. W Stanach Zjednoczonych z słownik.
 • Co to jest Gutacja Definicja wody w formie płynnej dzięki szczególnych organów ( hydatod) występujących na liściach. G. zachodzi w warunkach wysokiej wilgotności znaczenie.
 • Co to jest Skorupowe Gruczoły Definicja narządy wydalnicze skorupiaków (Crustacea). Ujścia g.s. znajdują się przy nasadzie II pary szczęk czym jest.
 • Co to jest Garbniki Definicja garbowania łączą się trwale z białkami budującymi skórę, zapobiegając jej rozkładowi. G. mineralne to sole chromu (służące w czasie co to jest.
 • Co to jest Się Gojenie Definicja zranionego miejsca. Może odbywać się poprzez tak zwany rychłozrost opierający na zamknięciu się i zrośnięciu brzegów rany, bez wystąpienia definicja.
 • Co to jest Borealny Gatunek Definicja gatunek występujący w strefie borealnych lasów iglastych albo gatunek pochodzący z tej strefy, spotykany w górach co znaczy.
 • Co to jest Glacjał Definicja plejstocenu ( ery i okresy geologiczne), prowadzące do stworzenia lądolodów pokrywających spore obszary półkuli płn. Powodem stworzenia słownik.
 • Co to jest Gardziel Definicja znajdująca się pomiędzy jamą gębową a przełykiem. Może być wysuwana (wirki, skąposzczety), może zawierać tarkę wykorzystywaną do znaczenie.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Gardziel, Glacjał, Gatunek Borealny, Gojenie Się, Garbniki, Gruczoły Skorupowe, Gutacja, Guano, Gynogynia, Gruczoły Wonne, Grzebienie Nerwowe, Grzybowce opis.

Co to jest Gardziel, Glacjał, Gatunek Borealny, Gojenie Się, Garbniki wyjaśnienie.