jajorodność definicja
Co to jest jajorodność. Wyjaśnienie płciowego polegająca na rozwoju jaja w środowisku zewnętrznym.

Czy przydatne?

Co to jest jajorodność

Co oznacza JAJORODNOŚĆ: forma rozrodu płciowego polegająca na rozwoju jaja w środowisku zewnętrznym, po opuszczeniu dróg rodnych samicy

Czym jest jajorodność znaczenie w Słownik biologia J .

Co znaczy Jednopłytkowce, Jednotarczowce:
Słownik Mollusca) reprezentowana w pierwszej kolejności poprzez formy kopalne. J. wytwarzały muszle kopułkowate, spodkowate i spiralnie skręcone. W budowie wewnętrznej przejawiały sporo cech prymitywnych jajorodność co to jest.
Co znaczy Jądro Stacjonarne:
Słownik koniugacja jajorodność definicja.
Co znaczy Jeżowce:
Słownik szkarłupni (Echinodermata). J. zamieszkują strefy denne w morzach o wysokim zasoleniu. Ciało kształtu kulistego, pokryte licznymi kolcami wapiennymi. Na spodniej stronie ciała występuje biegun jajorodność co znaczy.
Co znaczy Jamochłony:
Słownik są zwierzęta bezkręgowe obejmujące parzydełkowce (Cnidaria) i żebropławy (Ctenophora). J. występują w wodach słonych i słodkich. Charakteryzują się promienistą symetrią ciała. Ściana ciała j jajorodność słownik.
Co znaczy Jądra:
Słownik rozrodcze odpowiedzialne za wytwarzanie plemników. Występują u zwierząt tkankowych. U jamochłonów (Coelenterata) nie mają własnych dróg wyprowadzających, u pozostałych zwierząt od j. odchodzą jajorodność znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: