jama nosowa jajożyworodność definicja
Jama Nosowa, Jajożyworodność, Jesiotrowate, Jacob François, Jonizacja, Jodopsyna, Język, Jednostka.

Słownik biologii i definicje z chemii na J

 • Co to jest jady bakteryjne Definicja toksyny,
 • Co to jest jagoda Definicja owoc,
 • Co to jest jaja telolecytalne Definicja komórka jajowa,
 • Co to jest jarowizacja Definicja jaryzacja,
 • Co to jest jarowanie Definicja jaryzacja,
 • Co to jest jama szpikowa Definicja przestrzeń wypełniona szpikiem kostnym, występująca w kręgach, mostku, żebrach, trzonach kości długich i niektórych kościach czaszki,
 • Co to jest jura Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest jądra Definicja odpowiedzialne za wytwarzanie plemników. Występują u zwierząt tkankowych. U jamochłonów (Coelenterata) nie mają własnych dróg,
 • Co to jest jądra plemnikowe Definicja gamety męskie roślin wyższych,
 • Co to jest jajowód Definicja rozrodczego. Przewód (parzysty albo nieparzysty), którym komórki jajowe po wydostaniu się z jajników wyprowadzane są do środowiska,
 • Co to jest jeżowce Definicja Echinodermata). J. zamieszkują strefy denne w morzach o wysokim zasoleniu. Ciało kształtu kulistego, pokryte licznymi kolcami wapiennymi,
 • Co to jest jaszczurki Definicja Reptilia) i rzędu łuskonośnych (Squamata). Prymitywne j. reprezentowane są poprzez formy czteronożne, od których wywodzą się formy beznogie,
 • Co to jest jednoliścienne Definicja okrytozalążkowych (Angiospermae), wytwarzających zarodki z jednym liścieniem. J. mają liście równowąskie, bez ogonka, o unerwieniu,
 • Co to jest jądro komórkowe Definicja dla komórek eukariontów. Stanowi ośrodek zarządzający procesami zachodzącymi w komórce. Od cytoplazmy oddzielona jest błoną jądrową. W,
 • Co to jest jaja izolecytalne Definicja komórka jajowa,
 • Co to jest jaja alecytalne Definicja komórka jajowa,
 • Co to jest jelitodyszne Definicja zaliczana do typu przedstrunowców (Protochordata). Ciało j. pokryte jest jednowarstwowym nabłonkiem, ma kształt robakowaty i złożone jest z,
 • Co to jest jama gębowa Definicja zaczynająca się otworem gębowym i przechodząca w gardziel albo przełyk. J.g. tworzy rozszerzenie, w którego obrębie mogą występować narządy,
 • Co to jest jaja oligolecytalne Definicja komórka jajowa,
 • Co to jest jaja mezolecytalne Definicja komórka jajowa,
 • Co to jest jabłko Definicja owoc,
 • Co to jest jednopienność Definicja roślin; charakteryzuje się występowaniem na tym samym osobniku kwiatów kobiecych (owocolistkowych) i męskich (pręcikowych). Do roślin,
 • Co to jest jaja polilecytalne Definicja komórka jajowa,
 • Co to jest jajeczkowanie Definicja jajniki) i wydalania komórki jajowej z jajnika do jajowodu. U człowieka j. zachodzi w 14.-15. dniu cyklu menstruacyjnego. J. jest procesem,
 • Co to jest jajniki Definicja w formie parzystej albo nieparzystej u zwierząt tkankowych i produkujące komórki jajowe. U polipów stułbiopławów (Hydrozoa) j. pojawiają,
 • Co to jest jajo Definicja komórka jajowa,
 • Co to jest jajorodność Definicja forma rozrodu płciowego polegająca na rozwoju jaja w środowisku zewnętrznym, po opuszczeniu dróg rodnych samicy,
 • Co to jest jama chłonąco-trawiąca Definicja jamochłony,
 • Co to jest jama ciała Definicja listkami zarodkowymi, powstająca w okresie rozwoju zarodkowego. J.c. otoczona jest powłokami ciała, w jej obrębie zawieszone są,
 • Co to jest jaryzacja Definicja roślinach pod działaniem niskiej temperatury, wpływających na tempo rozwoju i kwitnienie roślin; warunkuje kwitnienie i wytworzenie nasion,
 • Co to jest jaskra Definicja ciśnieniem śródgałkowym spowodowanym utrudnionym odpływem cieczy z oka; nie leczona prowadzi do ślepoty,
 • Co to jest jama gastralna Definicja jamochłony,
 • Co to jest jamochłony Definicja bezkręgowe obejmujące parzydełkowce (Cnidaria) i żebropławy (Ctenophora). J. występują w wodach słonych i słodkich. Charakteryzują się,
 • Co to jest jądro migrujące Definicja koniugacja,
 • Co to jest jama płaszczowa Definicja przestrzeń ograniczona fałdem ściany ciała, rozrastającym się od strony grzbietowej, ścianą worka trzewiowego i niekiedy ścianą nogi,
 • Co to jest jąderko Definicja jądra komórkowego, charakteryzujących się większą gęstością i nie oddzielonych od pozostałej części jądra błoną; powstaje w telofazie. Do,
 • Co to jest jądro stacjonarne Definicja koniugacja,
 • Co to jest jednokomórkowce Definicja eukarionty, których ciało zbudowane jest z jednej komórki. Do j. należą wszystkie pierwotniaki (Protozoa) i wybrane glony (Algae,
 • Co to jest jednostka motoryczna Definicja jednostka ruchowa,
 • Co to jest jelito Definicja odpowiedzialny za trawienie i wchłanianie pokarmu; obejmuje j. przednie, środkowe i tylne i podlega podziałowi na kilka dalszych odcinków,
 • Co to jest jednopłytkowce, jednotarczowce Definicja reprezentowana w pierwszej kolejności poprzez formy kopalne. J. wytwarzały muszle kopułkowate, spodkowate i spiralnie skręcone. W budowie,
 • Co to jest jednotarczowce Definicja jednopłytkowce,
 • Co to jest jednostka ruchowa Definicja zespół włókien mięśniowych wspólnie z unerwiającą je komórką,
 • Co to jest język Definicja gębowej kręgowców lądowych. Odgrywa rolę w procesie pobierania i rozdrabniania pokarmu, u ssaków uczestniczy w procesie ssania. U,
 • Co to jest jodopsyna Definicja występujący w czopkach siatkówki oka; ulega rozkładowi w obecności promieni świetlnych. J. jest syntetyzowana (odbudowywana) przy bardzo,
 • Co to jest jonizacja Definicja wskutek oderwania elektronów przy zderzeniu z innymi cząsteczkami, w rezultacie promieniowania jonizującego albo dysocjacji,
 • Co to jest Jacob François Definicja w 1965, razem z J. Monodem i A.M. Lwoffem) za odkrycie informacyjnego RNA ( kwas rybonukleinowy) i wyjaśnienie systemu regulacji genów,
 • Co to jest jesiotrowate Definicja kostnopromienistych (Actinopterygii). Obejmują jesiotry (Acipenseridae) i wiosłonose (Polyodontidae). Szkielet prawie kompletnie chrzęstny,
 • Co to jest jajożyworodność Definicja płciowego polegająca na wydłużonym okresie rozwoju jaja w drogach rodnych samicy. Konsekwencją j. jest opuszczenie osłon jajowych poprzez,
 • Co to jest jama nosowa Definicja część dróg oddechowych; przestrzeń kontaktująca się z jamą gębową i ze środowiskiem zewnętrznym. W obrębie j.n. zlokalizowany jest narząd.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Jama Nosowa, Jajożyworodność, Jesiotrowate, Jacob François, Jonizacja, Jodopsyna, Język, Jednostka Ruchowa, Jednotarczowce, Jednopłytkowce, Jednotarczowce opis.

Co to jest Jama Nosowa, Jajożyworodność, Jesiotrowate, Jacob François wyjaśnienie.