jama nosowa jajożyworodność definicja
Jama Nosowa, Jajożyworodność, Jesiotrowate, Jacob François, Jonizacja, Jodopsyna, Język, Jednostka.

Słownik biologii i definicje z chemii na J

 • Co to jest Bakteryjne Jady Definicja toksyny co to jest.
 • Co to jest Jagoda Definicja owoc definicja.
 • Co to jest Telolecytalne Jaja Definicja komórka jajowa co znaczy.
 • Co to jest Jarowizacja Definicja jaryzacja słownik.
 • Co to jest Jarowanie Definicja jaryzacja znaczenie.
 • Co to jest Szpikowa Jama Definicja przestrzeń wypełniona szpikiem kostnym, występująca w kręgach, mostku, żebrach, trzonach kości długich i niektórych kościach czaszki czym jest.
 • Co to jest Jura Definicja ery i okresy geologiczne co to jest.
 • Co to jest Jądra Definicja odpowiedzialne za wytwarzanie plemników. Występują u zwierząt tkankowych. U jamochłonów (Coelenterata) nie mają własnych dróg definicja.
 • Co to jest Plemnikowe Jądra Definicja gamety męskie roślin wyższych co znaczy.
 • Co to jest Jajowód Definicja rozrodczego. Przewód (parzysty albo nieparzysty), którym komórki jajowe po wydostaniu się z jajników wyprowadzane są do środowiska słownik.
 • Co to jest Jeżowce Definicja Echinodermata). J. zamieszkują strefy denne w morzach o wysokim zasoleniu. Ciało kształtu kulistego, pokryte licznymi kolcami wapiennymi znaczenie.
 • Co to jest Jaszczurki Definicja Reptilia) i rzędu łuskonośnych (Squamata). Prymitywne j. reprezentowane są poprzez formy czteronożne, od których wywodzą się formy beznogie czym jest.
 • Co to jest Jednoliścienne Definicja okrytozalążkowych (Angiospermae), wytwarzających zarodki z jednym liścieniem. J. mają liście równowąskie, bez ogonka, o unerwieniu co to jest.
 • Co to jest Komórkowe Jądro Definicja dla komórek eukariontów. Stanowi ośrodek zarządzający procesami zachodzącymi w komórce. Od cytoplazmy oddzielona jest błoną jądrową. W definicja.
 • Co to jest Izolecytalne Jaja Definicja komórka jajowa co znaczy.
 • Co to jest Alecytalne Jaja Definicja komórka jajowa słownik.
 • Co to jest Jelitodyszne Definicja zaliczana do typu przedstrunowców (Protochordata). Ciało j. pokryte jest jednowarstwowym nabłonkiem, ma kształt robakowaty i złożone jest z znaczenie.
 • Co to jest Gębowa Jama Definicja zaczynająca się otworem gębowym i przechodząca w gardziel albo przełyk. J.g. tworzy rozszerzenie, w którego obrębie mogą występować narządy czym jest.
 • Co to jest Oligolecytalne Jaja Definicja komórka jajowa co to jest.
 • Co to jest Mezolecytalne Jaja Definicja komórka jajowa definicja.
 • Co to jest Jabłko Definicja owoc co znaczy.
 • Co to jest Jednopienność Definicja roślin; charakteryzuje się występowaniem na tym samym osobniku kwiatów kobiecych (owocolistkowych) i męskich (pręcikowych). Do roślin słownik.
 • Co to jest Polilecytalne Jaja Definicja komórka jajowa znaczenie.
 • Co to jest Jajeczkowanie Definicja jajniki) i wydalania komórki jajowej z jajnika do jajowodu. U człowieka j. zachodzi w 14.-15. dniu cyklu menstruacyjnego. J. jest procesem czym jest.
 • Co to jest Jajniki Definicja w formie parzystej albo nieparzystej u zwierząt tkankowych i produkujące komórki jajowe. U polipów stułbiopławów (Hydrozoa) j. pojawiają co to jest.
 • Co to jest Jajo Definicja komórka jajowa definicja.
 • Co to jest Jajorodność Definicja forma rozrodu płciowego polegająca na rozwoju jaja w środowisku zewnętrznym, po opuszczeniu dróg rodnych samicy co znaczy.
 • Co to jest Trawiąca Chłonąco Jama Definicja jamochłony słownik.
 • Co to jest Ciała Jama Definicja listkami zarodkowymi, powstająca w okresie rozwoju zarodkowego. J.c. otoczona jest powłokami ciała, w jej obrębie zawieszone są znaczenie.
 • Co to jest Jaryzacja Definicja roślinach pod działaniem niskiej temperatury, wpływających na tempo rozwoju i kwitnienie roślin; warunkuje kwitnienie i wytworzenie nasion czym jest.
 • Co to jest Jaskra Definicja ciśnieniem śródgałkowym spowodowanym utrudnionym odpływem cieczy z oka; nie leczona prowadzi do ślepoty co to jest.
 • Co to jest Gastralna Jama Definicja jamochłony definicja.
 • Co to jest Jamochłony Definicja bezkręgowe obejmujące parzydełkowce (Cnidaria) i żebropławy (Ctenophora). J. występują w wodach słonych i słodkich. Charakteryzują się co znaczy.
 • Co to jest Migrujące Jądro Definicja koniugacja słownik.
 • Co to jest Płaszczowa Jama Definicja przestrzeń ograniczona fałdem ściany ciała, rozrastającym się od strony grzbietowej, ścianą worka trzewiowego i niekiedy ścianą nogi znaczenie.
 • Co to jest Jąderko Definicja jądra komórkowego, charakteryzujących się większą gęstością i nie oddzielonych od pozostałej części jądra błoną; powstaje w telofazie. Do czym jest.
 • Co to jest Stacjonarne Jądro Definicja koniugacja co to jest.
 • Co to jest Jednokomórkowce Definicja eukarionty, których ciało zbudowane jest z jednej komórki. Do j. należą wszystkie pierwotniaki (Protozoa) i wybrane glony (Algae definicja.
 • Co to jest Motoryczna Jednostka Definicja jednostka ruchowa co znaczy.
 • Co to jest Jelito Definicja odpowiedzialny za trawienie i wchłanianie pokarmu; obejmuje j. przednie, środkowe i tylne i podlega podziałowi na kilka dalszych odcinków słownik.
 • Co to jest Jednotarczowce Jednopłytkowce Definicja reprezentowana w pierwszej kolejności poprzez formy kopalne. J. wytwarzały muszle kopułkowate, spodkowate i spiralnie skręcone. W budowie znaczenie.
 • Co to jest Jednotarczowce Definicja jednopłytkowce czym jest.
 • Co to jest Ruchowa Jednostka Definicja zespół włókien mięśniowych wspólnie z unerwiającą je komórką co to jest.
 • Co to jest Język Definicja gębowej kręgowców lądowych. Odgrywa rolę w procesie pobierania i rozdrabniania pokarmu, u ssaków uczestniczy w procesie ssania. U definicja.
 • Co to jest Jodopsyna Definicja występujący w czopkach siatkówki oka; ulega rozkładowi w obecności promieni świetlnych. J. jest syntetyzowana (odbudowywana) przy bardzo co znaczy.
 • Co to jest Jonizacja Definicja wskutek oderwania elektronów przy zderzeniu z innymi cząsteczkami, w rezultacie promieniowania jonizującego albo dysocjacji słownik.
 • Co to jest François Jacob Definicja w 1965, razem z J. Monodem i A.M. Lwoffem) za odkrycie informacyjnego RNA ( kwas rybonukleinowy) i wyjaśnienie systemu regulacji genów znaczenie.
 • Co to jest Jesiotrowate Definicja kostnopromienistych (Actinopterygii). Obejmują jesiotry (Acipenseridae) i wiosłonose (Polyodontidae). Szkielet prawie kompletnie chrzęstny czym jest.
 • Co to jest Jajożyworodność Definicja płciowego polegająca na wydłużonym okresie rozwoju jaja w drogach rodnych samicy. Konsekwencją j. jest opuszczenie osłon jajowych poprzez co to jest.
 • Co to jest Nosowa Jama Definicja część dróg oddechowych; przestrzeń kontaktująca się z jamą gębową i ze środowiskiem zewnętrznym. W obrębie j.n. zlokalizowany jest narząd definicja.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Jama Nosowa, Jajożyworodność, Jesiotrowate, Jacob François, Jonizacja, Jodopsyna, Język, Jednostka Ruchowa, Jednotarczowce, Jednopłytkowce, Jednotarczowce opis.

Co to jest Jama Nosowa, Jajożyworodność, Jesiotrowate, Jacob François wyjaśnienie.