jamochłony definicja
Co to jest jamochłony. Wyjaśnienie są zwierzęta bezkręgowe obejmujące parzydełkowce (Cnidaria) i.

Czy przydatne?

Co to jest jamochłony

Co oznacza JAMOCHŁONY: nazwą tą określane są zwierzęta bezkręgowe obejmujące parzydełkowce (Cnidaria) i żebropławy (Ctenophora). J. występują w wodach słonych i słodkich. Charakteryzują się promienistą symetrią ciała. Ściana ciała j. zbudowana jest z dwóch warstw komórek, ektodermy i endodermy, oddzielonych bezpostaciową substancją, mezogleą. Wnętrze ciała wypełnia jama chłonąco- -trawiąca (jama gastralna), w obrębie której zachodzi pozakomórkowe trawienie pokarmu. Trawienie wewnątrzkomórkowe dzieje się w komórkach endodermy, wyściełających jamę chłonąco-trawiącą. Wlot do jamy otoczony jest zwykle wieńcem czułków. J. żyją pojedynczo albo kolonijnie. W cyklu życiowym występuje stadium osiadłego polipa i wolno żyjącej meduzy. U niektórych przedstawicieli cykl życiowy może być ograniczony do jednego z wymienionych stadiów. J. rozmnażają się bezpłciowo (poprzez pączkowanie) i płciowo. Częstym zjawiskiem jest metageneza ( przemiana pokoleń u zwierząt). J. reprezentowane są (poprzez około 9 tys. współcześnie żyjących gatunków

Czym jest jamochłony znaczenie w Słownik biologia J .

Co znaczy Jądro Migrujące:
Słownik koniugacja jamochłony.
Co znaczy Jajniki:
Słownik rozrodcze występujące w formie parzystej albo nieparzystej u zwierząt tkankowych i produkujące komórki jajowe. U polipów stułbiopławów (Hydrozoa) j. pojawiają się okresowo jako uwypuklenia ektodermy jamochłony.
Co znaczy Jajożyworodność:
Słownik jajorodności; forma rozrodu płciowego polegająca na wydłużonym okresie rozwoju jaja w drogach rodnych samicy. Konsekwencją j. jest opuszczenie osłon jajowych poprzez osobniki młode wewnątrz organizmu jamochłony.
Co znaczy Jarowizacja:
Słownik jaryzacja jamochłony.
Co znaczy Jacob François:
Słownik franc. genetyk. Laureat Nagrody Nobla (w 1965, razem z J. Monodem i A.M. Lwoffem) za odkrycie informacyjnego RNA ( kwas rybonukleinowy) i wyjaśnienie systemu regulacji genów jamochłony.
  • Dodano:
  • Autor: