skrzek definicja
Co to jest skrzek. Wyjaśnienie składane do wody wpostaci sznurów, kłębów albo pojedynczych jaj.

Czy przydatne?

Co to jest skrzek

Co oznacza SKRZEK: jaja płazów składane do wody wpostaci sznurów, kłębów albo pojedynczych jaj. Jaja otoczone są galaretowatymi osłonkami, pęczniejącymi wkontakcie zwodą. W wyniku tego masa s. jest zreguły wielokrotnie większa od masy samicy, która go złożyła

Czym jest skrzek znaczenie w Słownik biologia S .

Co znaczy Synantropizm:
Słownik człowiekowi charakterystyczne dla wielu gatunków roślin izwierząt, zw. organizmami synantropijnymi. Zdarzenie s. jest najczęściej powiązane zobfitym źródłem pokarmu, ochroną przed wrogami albo skrzek.
Co znaczy Sieć Dziwna:
Słownik krwionośnych powstający, gdy żyła albo tętnica rozgałęzia się na sporo naczyń włosowatych, które zataczając pętle, łączą się wżyłę albo tętnicę, stykają ibiegną równolegle do siebie. Ws.d. używana skrzek.
Co znaczy Szkodniki:
Słownik szkodliwych albo uciążliwych zpunktu widzenia człowieka. Termin ten odnosi się zwykle do zwierząt, aczkolwiek organizmami szkodliwymi dla człowieka ijego gospodarki są również liczne rośliny igrzyby skrzek.
Co znaczy Stenohalizm:
Słownik stenobionty skrzek.
Co znaczy Sterylizacja:
Słownik pozbawienia płodności bez usuwania gonad, opierający na ich napromieniowaniu lub podwiązaniu nasieniowodów usamców albo jajowodów usamic; 2) wyjaławianie - procedura polegająca na zniszczeniu skrzek.
  • Dodano:
  • Autor: