lekarz pracujący nzoz musi definicja
Jak leczyć Lekarz pracujący w NZOZ-ie nie musi rejestrować praktyki? Czym jest zakłady publiczne.

Czy przydatne?

Definicja Lekarz pracujący w NZOZ-ie nie musi rejestrować praktyki

Co znaczy Lekarz pracujący w NZOZ-ie nie musi rejestrować praktyki: Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, podobnie jak zakłady publiczne, mogą zatrudniać lekarzy w dwóch formach: na podstawie umowy o pracę i na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pierwsza z tych form zatrudnienia jest oparta na Kodeksie pracy, a druga - na Kodeksie cywilnym. W obu sytuacjach można zatrudniać lekarzy, którzy nie prowadzą prywatnej praktyki.
Konieczność zarejestrowania praktyki prywatnej pojawia się tylko w razie zatrudnienia lekarza na podstawie umowy cywilnoprawnej poza zakładem opieki zdrowotnej. Umowa o udzielenie zamówienia, zwana podkontraktem albo subkontraktem, może zostać zawarta tylko z takim lekarzem, który wykonuje praktykę prywatną, a więc prowadzi działalność gospodarczą. Lekarze, którzy nie wykonują praktyki, mogą być zatrudniani jako personel zakładu na podstawie umów cywilnoprawnych bądź pracowniczych.
Lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych ujmuje się w wykazie osób udzielających świadczeń, z kolei lekarzy wykonujących część kontraktu -w wykazie podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy.
Źródło: Puls Medyczny, Autor: Sławomir Molęda