kosztowało będzie definicja
Jak leczyć To będzie kosztowało? Czym jest przedstawiło 6 września br. do konsultacji zewnętrznych.

Czy przydatne?

Definicja To będzie kosztowało

Co znaczy To będzie kosztowało: Rynek Zdrowia informuje, iż Ministerstwo Zdrowia przedstawiło 6 września br. do konsultacji zewnętrznych projekt ustawy o zmianie Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W najwyższym stopniu rewolucyjne zmiany zawarte w tej regulacji to likwidacja stażu lekarskiego i Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Zamiast stażu podyplomowego resort zdrowia proponuje wprowadzenie praktyki zawodowej na VI roku dla lekarzy i na V roku dla lekarzy dentystów.
Zdaniem ministerstwa, spowoduje to szybsze wejście lekarzy do mechanizmu opieki zdrowotnej, co będzie natomiast skutkowało zwiększeniem dostępu do świadczeń.

Źródło: Rynek Zdrowia, Autor: Anna Kaczmarek