definicja
Słownik PIĆ definicja. Czym jest alkoholowe (sporadycznie albo nałogowo); 3. gnieść, uwierać.

Czy przydatne?

Definicja Pić

Co oznacza PIĆ: 1. łykając wprowadzać płyn do żołądka; 2. pić napoje alkoholowe (sporadycznie albo nałogowo); 3. gnieść, uwierać, cisnąć, na przykład buty albo ubranie

Czym jest Pić znaczenie w Słownik wyrazy P .

Co znaczy Potok:
Słownik płynącej wąskim, kamienistym korytem, przeważnie skalnym, w środowisku górskim albo wyżynnym; 2. spora liczba płynącej błyskawicznie cieczy, płynu; 3. sposób pracy służąca między innymi w pić co to jest.
Co znaczy Przebrać:
Słownik 1. zmienić komuś ubranie, ubrać kogoś w coś innego; 2. oczyścić wybierając i odrzucając to, co zepsute, uszkodzone lub wybierając to, co właściwe, idealne; 3. wyczerpać, wybrać do dna, wziąć za sporo pić definicja.
Co znaczy Podrzut:
Słownik 1. błyskawiczny, nagły ruch, rzut czegoś (kogoś) wzwyż, ku górze; 2. konkurencja dwuboju olimpijskiego w podnoszeniu ciężarów pić co znaczy.
Co znaczy Plastyczność:
Słownik malarstwie, w fotografii wyrazistość konturów, kształtów; wypukłość, bryłowatość; 2. obrazowość, wyrazistość, barwność w przedstawianiu, opisywaniu, wyobrażaniu sobie postaci, zdarzeń, sytuacji; 3 pić słownik.
Co znaczy Pobiałka:
Słownik rozmieszane w dużej ilości wody, służące do bielenia wierzchniej warstwy wyprawy wapiennej albo jako spoiwo przy niektórych technikach malarskich; 2. cienka warstwa uszlachetnionej białej glinki pić znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: