proces definicja
Słownik PROCES definicja. Czym jest przyczynowo ustalonych zmian, stanowiących stadia, etapy, fazy.

Czy przydatne?

Definicja Proces

Co oznacza PROCES: 1. przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo ustalonych zmian, stanowiących stadia, etapy, fazy rozwoju czegoś; przebieg, rozwijanie się, przeobrażanie się czegoś; 2. kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne materii; 3. działalność sądów i innych organów i stron mająca na celu wymierzenie sprawiedliwości

Czym jest Proces znaczenie w Słownik wyrazy P .

Co znaczy Podróżować:
Słownik 1. odbywać podróż; 2. umalować różem proces co znaczy.
Co znaczy Postulat:
Słownik 1. żądanie, domaganie się, życzenie; 2. teza przyjmowana bez dowodu jako aksjomat, stanowiąca pkt. wyjścia i podstawę w dowodzeniu innych twierdzeń proces krzyżówka.
Co znaczy Piaskownica:
Słownik pokryty warstwą piasku albo rodzaj skrzyni napełnionej piaskiem, przeznaczone do zabaw dla dzieci; 2. szarozielona kępkowa bylina z rodz. traw, o źdźbłach gładkich, liściach owłosionych, rosnąca proces co to jest.
Co znaczy Przydział:
Słownik przydzielanie czegoś; 2. to, co zostało przydzielone, przyznane; część czegoś przypadająca na kogoś; 3. dokument stwierdzający przyznanie komuś czegoś albo skierowanie kogoś, na przykład do pracy proces słownik.
Co znaczy Praktyka:
Słownik celowa działalność ludzka, doświadczenie pozyskane dzięki tej działalności; 2. moment szkolenia się w jakimś zawodzie, moment odbywania stażu w jakiejś instytucji po ukończeniu szkoły; 3. wykonywanie proces czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: