fagocytoza definicja
Co to jest Fagocytoza. Co oznacza komórki organizmu innych komórek, na przykład drobnoustrojów.

Czy przydatne?

Definicja Fagocytoza

W diecie zastosowanie fagocytoza: Fagocytoza - aktywne wychwytywanie i pochłanianie poprzez komórki organizmu innych komórek, na przykład drobnoustrojów. Komórka fagocytująca, a więc fagocyt (komórka żerna), najczęściej przetrawia pochłonięty materiał. To jest jeden z głównych systemów obronnych przeciw infekcji (pochłanianie drobnoustrojów, orzetwarzanie substancji antygenowych) i w procesie resorpcji produktów rozrodu własnych tkanek. Fagocytami są krwinki białe, w szczególności granulocyty (makrofagi), histiocyty, komórki śródbłonka i inne komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego

Czym jest Fagocytoza znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fizjoterapia:
Słownik Fizjoterapia - obejmuje następujące działy leczenia usprawniającego: kinezyterapię (leczenie ruchem), fizykoterapię (wykorzystującą do potrzeb lecznictwa czynniki fizykalne), masaż fagocytoza.
Co znaczy Farmakologia:
Słownik edukacja o lekach i ich działaniu na organizm. Obejmuje szeroki zakres wiedzy o lekach; główne zagadnienia to: właściwości i systemy działania leków i ich wpływ na czynności biologiczne organizmu fagocytoza.
Co znaczy Faza Folikularna:
Słownik Etap folikularna - część cyklu miesiączkowego poprzedzająca owulację fagocytoza.
Co znaczy Farmakokinetyka:
Słownik edukacja zajmująca się ilościową oceną losów leku w żywym organizmie, a więc mechanizmów absorpcji, dystrybucji, biotransformacji i wydalania. Zasady farmakokinetyki opierają się na założeniu, iż fagocytoza.
Co znaczy Fosfolipidy:
Słownik tłuszczowce złożone zawierające prócz kwasów tłuszczowych i alkoholu także reszty kwasu fosforowego zasadę azotową i inne składniki. Alkoholem jest w nich lub glicerol (lecytyny i kefaliny), lub fagocytoza.
  • Dodano:
  • Autor: