fagocytoza definicja
Co to jest Fagocytoza. Co oznacza komórki organizmu innych komórek, na przykład drobnoustrojów.

Czy przydatne?

Definicja Fagocytoza

W diecie zastosowanie fagocytoza: Fagocytoza - aktywne wychwytywanie i pochłanianie poprzez komórki organizmu innych komórek, na przykład drobnoustrojów. Komórka fagocytująca, a więc fagocyt (komórka żerna), najczęściej przetrawia pochłonięty materiał. To jest jeden z głównych systemów obronnych przeciw infekcji (pochłanianie drobnoustrojów, orzetwarzanie substancji antygenowych) i w procesie resorpcji produktów rozrodu własnych tkanek. Fagocytami są krwinki białe, w szczególności granulocyty (makrofagi), histiocyty, komórki śródbłonka i inne komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego

Czym jest Fagocytoza znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fenotyp:
Słownik Fenotyp - zespół cech organizmu, stworzonych w konsekwencji współdziałania genotypu i środowiska fagocytoza.
Co znaczy Faza Folikularna:
Słownik Etap folikularna - część cyklu miesiączkowego poprzedzająca owulację fagocytoza.
Co znaczy Farmakologia Rozwojowa:
Słownik rozwojowa - dział farmakologii ogólnej; edukacja o działaniu leków na orgnizm rozwijający się. Obejmuje ten sam zakres wiedzy o lekach co farmakologia ogólna, lecz w odniesieniu do organizmu na fagocytoza.
Co znaczy Fosfolipidy:
Słownik tłuszczowce złożone zawierające prócz kwasów tłuszczowych i alkoholu także reszty kwasu fosforowego zasadę azotową i inne składniki. Alkoholem jest w nich lub glicerol (lecytyny i kefaliny), lub fagocytoza.
Co znaczy Farmakogenetyka:
Słownik edukacja zajmująca się genetycznie uwarunkowanymi reakcjami organizmu na leki. Zaburzenia farmakogenetyczne stanowią specyficzną podgrupę wrodzonych defektów metabolicznych; dotyczą one białek fagocytoza.
  • Dodano:
  • Autor: