fosfor definicja
Co to jest Fosfor. Co oznacza wszystkich pokarmach, przeważnie łącznie z wapniem. W organizmie.

Czy przydatne?

Definicja Fosfor

W diecie zastosowanie fosfor: Fosfor - składnik mineralny każdej komórki. Występuje we wszystkich pokarmach, przeważnie łącznie z wapniem. W organizmie występuje raczej w kościach (75%) w połączeniu z wapniem i (10%) we krwi i mięśniach w połączeniu z lipidami, węglowodanami i białkiem. Estry fosforanowe występujące we wszystkich komórkach peł­nią funkcje w przemianach tlenowych i energetycznych

Czym jest Fosfor znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Farmakokinetyka:
Słownik edukacja zajmująca się ilościową oceną losów leku w żywym organizmie, a więc mechanizmów absorpcji, dystrybucji, biotransformacji i wydalania. Zasady farmakokinetyki opierają się na założeniu, iż fosfor.
Co znaczy Fototerapia:
Słownik Fototerapia - leczenie naświetlaniem la­mpą światła niebieskiego. Pod wpływem f. powstają izomery bilirubiny, dobrze rozpusz­czalne w wodzie fosfor.
Co znaczy Foniatria:
Słownik Foniatria - edukacja zajmująca się fizjologią i patologią głosu, mowy i słuchu fosfor.
Co znaczy Frustracja:
Słownik powstały wskutek niemożności zrealizowania istotnego dążenia, w konsekwencji przeszkód zewnętrznych albo wewnętrznych, których nie można zwalczyć. Udaremnienie dążeń, które dla człowieka mają fosfor.
Co znaczy Fruktoza:
Słownik Fruktoza - cukier prosty, znajduje się w cu­krze, jarzynach, owocach (sacharoza), w miodzie. Metabolizm f. do glukozy przebiega raczej w komórkach wątroby fosfor.
  • Dodano:
  • Autor: