fałsz definicja
Słownik Fałsz definicja. Czym jest niewłaściwy dźwięk, za wysokie albo za niskie brzmienie tonu; 3.

Czy przydatne?

Definicja Fałsz

Co oznacza Fałsz:
1. niezgodność z prawdą, nieszczerość, obłuda, kłamstwo; 2. niewłaściwy dźwięk, za wysokie albo za niskie brzmienie tonu; 3. w logice dwuwartościowej jedna z dwu (w okolicy prawdy) wartości logicznych

Czym jest Fałsz znaczenie w Słownik wyrazy F .