wiersz definicja
Słownik Wiersz definicja. Czym jest regularnie również poprzez rym; 2. odcinek metryczny w mowie.

Czy przydatne?

Definicja Wiersz

Co oznacza WIERSZ: 1. utwór pisany mową wiązaną, ukształtowany poprzez rytm, regularnie również poprzez rym; 2. odcinek metryczny w mowie wiązanej, wyodrębniony graficznie, stanowiący fundamentalną jednostkę rytmicznej budowy utworu; 3. linijka pisma albo druku, złożona linijka tekstu o określonej liczbie znaków drukarskich

Czym jest Wiersz znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wytrzymałość:
Słownik znoszenia trudów, przeciwności losu, odporność na na przykład na głód, niedostatek, długookresowy wysiłek fizyczny; 2. graniczna wartość naprężenia, przy którym materiał ulega zniszczeniu wiersz.
Co znaczy Wyrzut:
Słownik 1. żal, pretensja o coś, wymówka, zarzut, karcąca uwaga; 2. rzucenie czegoś na odległość, mocny, gwałtowny ruch ręki, nogi, głowy; 3. krosty, pryszcze, wykwity na skórze wiersz.
Co znaczy Wiedza:
Słownik 1. ogół informacje pozyskanych dzięki uczeniu się; 2. znajomość czegoś, uświadomienie sobie czegoś wiersz.
Co znaczy Włośnica:
Słownik długoletnia roślina zielna z rodz. traw, rozpowszechniona raczej na obszarach tropikalnych i subtropikalnych półkuli północnej; 2. przewlekła dolegliwość pasożytnicza zwierząt i człowieka wywoływana wiersz.
Co znaczy Wywierać:
Słownik 1. działać na coś; 2. dawniej wygotowywać się wiersz.
  • Dodano:
  • Autor: