figura definicja
Słownik Figura definicja. Czym jest albo rzeźbie; 2. osoba, człowiek znakomita, znana; 3 postać.

Czy przydatne?

Definicja Figura

Co oznacza Figura:
1. postać ludzka albo zwierzęca wyobrażona w malarstwie albo rzeźbie; 2. osoba, człowiek znakomita, znana; 3 postać utworu literackiego; 4. postać, postawa, kształty; 5. w szachach władca, dama, wieża, koń, goniec, w kartach as, władca, dama, walet; 6. zespół ruchów realizowanych na łyżwach, nartach, w tańcu; 7. w logice forma sylogizmu o specjalnym układzie członów; 8. ozdobna budowa zdania, ozdobny zwrot, wyrażenie albo słowo wzmacniający emocjonalność, obrazowość, ekspresywność języka; 9. zestaw punktów na płaszczyźnie albo w przestrzeni; 10. ekipa dźwięków tworzących zwrot melodyczny, mająca charakter ornamentu

Czym jest Figura znaczenie w Słownik wyrazy F .