wielopostaciowość definicja
Słownik Wielopostaciowość definicja. Czym jest albo roślin należących do tego samego gatunku; 2.

Czy przydatne?

Definicja Wielopostaciowość

Co oznacza Wielopostaciowość:
1. zdarzenie występowania różnych postaci wśród zwierząt albo roślin należących do tego samego gatunku; 2. występowanie tego samego ciała krystalicznego o tym samym składzie chemicznym w dwu albo więcej odmianach, różniących się budową wewnętrzną (strukturą), postaciami krystalograficznymi, właściwościami fizycznymi i niektórymi właściwościami chemicznymi; polimorfizm

Czym jest Wielopostaciowość znaczenie w Słownik wyrazy W .