włóka definicja
Słownik Włóka definicja. Czym jest żelaznych albo drewnianych belek połączonych łańcuchami albo.

Czy przydatne?

Definicja Włóka

Co oznacza Włóka:
1. konne albo ciągnikowe narzędzie rolnicze złożone z kilku żelaznych albo drewnianych belek połączonych łańcuchami albo cięgłami, wykorzystywane do wyrównywania i kruszenia górnej warstwy gleby w celu pomniejszenia jej parowania; 2. dawna jednostka powierzchni gruntu ornego równa 30 morgom, a więc 16,8 ha

Czym jest Włóka znaczenie w Słownik wyrazy W .