stomatolog wobec pacjentów definicja
Jak leczyć Stomatolog wobec pacjentów roszczeniowych? Czym jest swoich stronach artykuł poświęcony.

Czy przydatne?

Definicja Stomatolog wobec pacjentów roszczeniowych

Co znaczy Stomatolog wobec pacjentów roszczeniowych: "Twój Przegląd Stomatologiczny" opublikował na swoich stronach artykuł poświęcony roszczeniom pacjentów. W razie roszczeń dotyczących szeroko pojętego leczenia stomatologicznego (poszanowanie praw pacjenta, profilaktyka, diagnostyka, leczenie) pacjent może domagać się przeprosin, może wystąpić wobec lekarza z roszczeniem ponownego wykonania usługi bezpłatnie albo częściowo odpłatnie. Ma on także prawo domagać się zwrotu poniesionych wydatków leczenia lub sfinansowania leczenia w innym gabinecie i prawo dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie albo złożyć skargę o poniesienie odpowiedzialności zawodowej poprzez lekarza. Spór może zakończyć się polubownie ugodą za porozumieniem stron albo z udziałem osób trzecich, jest to mediatora.

Roszczenia wobec jakości uzupełnień w odcinkach bocznych, jakości leczenia kanałowego i zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej występują zwykle w razie pojawienia się choroby bólowych, przewlekłego dyskomfortu albo przy okazji wykonanego zdjęcia RTG okolicy. Pośrednią powodem dochodzenia roszczeń poprzez pacjenta może być również niekorzystna ocena wyników leczenia poprzez osoby trzecie (na przykład poprzez lekarza z konkurencyjnego gabinetu), co regularnie tyczy się estetyki. Roszczenia pacjentów albo jego bliskich są znacząco poważniejsze i zdecydowanie częstsze, wówczas kiedy wskutek niestaranności, niekompetencji lekarza, niedoinformowania i nieświadomości podejmowanego ryzyka poprzez pacjenta postępowanie diagnostyczne albo lecznicze jest powodem trwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta lub także stanowiło zagrożenie życia albo doprowadziło do jego straty. Powiększona liczba postępowań roszczeniowych wynika również z większej świadomości prawnej pacjentów, do której przyczyniły się zmiany ustrojowe w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach. Świadomość prawna korzystnie wpływa na budowanie społeczeństwa obywatelskiego i umożliwia lepszą ochronę praw pacjentów. Jednak na bazie wzorców czerpanych raczej z medycyny amerykańskiej pojawia się coraz większa liczba nieuczciwych pacjentów, którzy występują z roszczeniami z niewiele szlachetnych pobudek, aby uzyskać korzyści majątkowe w formie odszkodowania finansowego. W tym celu skrupulatnie wyszukują, korzystając z wyspecjalizowanej pomocy prawnej, każde najmniejsze niedopatrzenie lekarza w wypełnieniu dokumentacji medycznej, procedur, symulują cierpienie psychiczne na skutek skutków leczenia, raczej z zakresu stomatologii estetycznej i tym podobne Ewoluował także charakter samej medycyny, która się coraz bardziej komercjalizuje, w szczególności w dziedzinach dotyczących szeroko promowanej aktualnie estetyki. Kontraktowość usług medycznych typu kupna-sprzedaży czy także "leczenie na życzenie" są już regularnie faktem w dziedzinie możliwości stomatologii estetycznej, co pociąga za sobą oczekiwania prawie 100-procentowej skuteczności i bezpieczeństwa przeprowadzanych zabiegów ze strony pacjenta. Oczywiście nie bez znaczenia jest rola reklamy i mediatyzacja nowinek biotechnologicznych, które budzą w potencjalnym pacjencie potrzebę ich posiadania i potęgują wyobrażenie o idealnych wynikach leczenia. Istnieje także problem pacjentów niestabilnych emocjonalnie, neurotycznych, którzy mają tendencje do częstszego występowania z roszczeniami po przebytym leczeniu.

Dla pacjentów o dużej wrażliwości estetycznej, ze względów profesjonalnych i socjalnych zaburzenie estetyki uzębienia może być źródłem znacznego dyskomfortu psychicznego. Ocena estetyki poprzez pacjenta zależy od jego indywidualnych cech osobowości, dlatego ocena profilu psychologicznego jest zawsze niezbędna w razie próśb o leczenie w celu usprawnienia estetyki uzębienia, poprawy wyglądu, polepszenia samopoczucia jako leczenia, które może spełniać rolę terapeutyczną całego organizmu. Jeśli pacjent wydaje się być zrównoważony emocjonalnie, wymagający, lecz jednocześnie gotowy na jasno sprecyzowane ustępstwa w czasie leczenia, cierpliwy i nastawiony na współpracę, wówczas teoretycznie ryzyko dochodzenia roszczeń jest niewielkie, pod warunkiem spełnienia obiektywnych mierników sukcesu. Kodeks Etyki Lekarskiej nakazuje lekarzowi poinformowanie pacjenta o popełnieniu poprzez niego poważnej pomyłki i podjęcie działań dla naprawy jej następstw. Jeśli doktor uważa, iż pacjent nie ma powodów, by wystąpić wobec niego z roszczeniami albo nie czuje się winny popełnienia niedopatrzenia czy błędu, może jeszcze raz udzielić pacjentowi wyjaśnień w spornej kwestii, co powinien skrupulatnie odnotować w dokumentacji. w razie pacjenta z roszczeniami doktor ma prawo: uznać roszczenie, uznać roszczenie częściowo albo nie uznać roszczenia. Rola lekarza stomatologa odpowiedzialnego za całokształt leczenia nie może ograniczać się tylko do oceny możliwości terapeutycznych względem istniejących warunków klinicznych, lecz powinna wyrażać się także poprzez rozważne ukierunkowanie pacjenta w decyzji wyboru sposoby leczenia, w relacji do jego rzeczywistych potrzeb i oczekiwań.


źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny, autor: Tomasz Kondracki
Leczenie Rehabilitacja Protetyczna Z Zastosowaniem Protez Stałych...:
Zabieg Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów zaprasza na następny kurs do Ciechocinka. Patronat nad wydarzeniem objęła Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska. W programie między innymi: zakres wskazań i stomatolog wobec pacjentów roszczeniowych co znaczy.
Leczenie Projekty, Konsultacje, Założenia:
Zabieg Zdrowia już po raz drugi w tej kadencji przygotowało pakiet projektów ustaw, które mają zreformować polską ochronę zdrowia. O przygotowaniach do "ofensywy ustawodawczej" słyszeliśmy już na stomatolog wobec pacjentów roszczeniowych krzyżówka.
Leczenie Skuteczna Profilaktyka W Praktyce Dentystycznej:
Zabieg ubiegłego wieku Tredley Dean odkrył, iż u ludności żyjącej na terenie środkowozachodnich Stanów Zjednoczonych i spożywającej wodę z zawartością fluorków w ilości 1,7-1,8 mg/l (ppm) częstotliwość stomatolog wobec pacjentów roszczeniowych co to jest.
Leczenie Podatkowy Zawrót Głowy:
Zabieg zauważa, iż zmiana definicji usługi zdrowotnej zwolnionej z VAT wywołała burzliwą dyskusję nad tym, co podlega opodatkowaniu - a to tylko jedna z kilku regulacji zmieniających w 2011 roku sytuację stomatolog wobec pacjentów roszczeniowych słownik.
Leczenie Zalecenia W Zakresie Sposobu Dokumentowania Zgłaszania Podejrzenia Lub Rozpoznania Choroby Zakaźnej:
Zabieg ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w kwestii wzorów formularzy zgłoszeń stomatolog wobec pacjentów roszczeniowych czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: