szybsze zapy lekarza definicja
Jak leczyć Szybsze zapisy do lekarza? Czym jest informacji w ochronie zdrowia i znowelizował ustawę.

Czy przydatne?

Definicja Szybsze zapisy do lekarza

Co znaczy Szybsze zapisy do lekarza: Sejm uchwalił na ostatnim posiedzeniu ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia i znowelizował ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - informuje Rzeczpospolita.
Pierwszy z przegłosowanych projektów przewiduje utworzenie jednej z największych, publicznych baz danych w Polsce. Będzie to platforma internetowa zwana systemem informacji medycznych (SM), składająca się z kilkudziesięciu rejestrów. Znajdą się w nich dane o lekarzach, pielęgniarkach, a w pierwszej kolejności o każdymi pacjencie, a więc jego numerze PESEL, stopniu niepełnosprawności, ekipie krwi czy dacie zgonu. Umożliwi to wymianę informacji o udzielonych chorym albo planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej. Pozwoli to pacjentowi zapisać się do lekarza poprzez Internet.
Sejm przyjął również nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Nowe regulaminy skrócą ich kształcenie, Likwidują gdyż staż. podyplomowy, który absolwenci medycyny obowiązkowo odbywają. Praktyki przeniosą się na ostatni rok studiów. Przez wzgląd na tym student po szóstym roku będzie mógł przystąpić do ogólnopolskiego egzaminu. Nie będzie nim już jednak lekarski egzamin państwowy, lecz lekarski egzamin końcowy i odpowiednio dla przyszłych stomatologów - lekarsko-dentystyczny - pisze dziennik.

Źródło: Rzeczpospolita Autor: Katarzyna Nowosielska